20091128

JO granskar Arlandas taxifiler | Inrikes | TT | Senaste nytt | Aftonbladet

JO granskar Arlandas taxifiler | Inrikes | TT | Senaste nytt | Aftonbladet: "I oktober fattade Konkurrensverket ett tillfälligt, interimistiskt, beslut att med omedelbar verkan förbjuda LFV att införa systemet med de nya taxifilerna. Verket skrev i sin bedömning att LFV:s agerande leder till minskad konkurrens och sämre valmöjligheter för taxikunderna.
"

För att inte tala om hur LFV försämrar för oss som faktiskt behöver ta bilen till Arlanda i synnerhet om man skall hämta/lämna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.