20091113

Monopolisten i Södertälje

Promedia köper Södertäljeposten: "Hur kommer affären påverka de olika tidningarnas läsare?
– På ett positivt sätt, eftersom vi kan renodla tidningarna och anpassa dem till olika läsare. Även av demokratiska skäl är det viktigt att nå ut olika läsekretsar."(Hittat via LT.)Thelma Kimsjö, vars uttalande ovan är hämtat ur LT häromdagen, har den fantastiska titeln publisher. Uttalandet är förstås lika fantastiskt som titeln - här köper en tidningskoncern som redan totalt dominerar mediemarknaden i Södertälje med Länstidningen (LT) upp den enda konkurrent man har, gratistidningen SödertäljePosten.

Man får - när nu en publisher kan förvandla enfald till något för demokratin positivt - hoppas att LT och Promedia-koncernen kommmer att möte en mördande konkurrens på nätet, papperstidningarna har ju snart spelat ut sin roll helt även om det inte verkar ha förståtts just på LT.

PS Jag kommenterade förstås nyheten på LTs webb men den har inte publicerats - vi antar att det beror på tekniska orsaker DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.