20091124

mera en till en

OM EN VÄN OCH OM NÅGOT ANNAT: "Alla elever i skolår 6-9 i S-sund, där jag bor och jobbar, ska få varsin dator att använda i skolan och hemma från och med augusti nästa år. Inte bara några klasser eller skolor, utan alla.

Varför då?

Därför att de ska få möjligheter att kunna bli de världsmedborgare de
förväntas vara.

De ska kunna få lära sig allt det de inte kan lära sig nu, därför att de inte har redskapen.

De ska få lära sig olika sätt att kommunicera. reflektera och analysera.

De ska få bearbeta texter på ett sätt som de inte kan idag.

De ska få nå långt, långt!

De ska få känna att skolan angår dem, att de lär sig saker för livet och därmed få känna hur det känns att lära när man är motiverad.

De som har det jobbigast med att läsa och skriva ska slippa tappa bort papper och att behöva vänta på att någon ska läsa upp saker för dem. Det kan datorn hjälpa dem med. Bara en sån enkel sak!

De ska kunna få utnyttja hela sitt register när de lär sig."

Inte bara Falkenberg och västmanlänningarna - ser vi äntligen ett lokalt inspirerat trendbrott när det gäller användandet av IT i skolan?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.