20090904

Jag tror på bilismen

Cyklande Stockholmspolitiker: " Genom att se hela mälardalen som en region och kopplar bort det lätt inkrökta stockholmspolitikerpåcykel-perspektivet så är det lätt att se att den naturliga utvecklingen där en bejakad urbanisering tas emot välvilligt, är att trafik kan och ska underlättas, givetvis kombinerat med utökad kollektivtrafik, fler spårmöjligheter och andra miljöpåverkande verktyg."(Hittat via Arvid Falk.)Inte helt oväntat stämmer hela kören av bilhatare (eller vad man nu skall kalla de som saknar förståelse för det urbana samhällets krav på komplementerande transportslag) upp när regeringen äntligen fattar ett beslut som dels är trafikpolitiskt riktigt, dels är en infrastruktursatsning. Om kritiken riktade in sig helt på bristande satsningar på andra företrädesvis kollektiva transportmedel skulle de ha min respekt - nu handlar det mest om at djävlas med dem som av olika skäl har anledning att färdas i bil alternativt arbetar i transportsektorn.

Jag utgår t.ex. från att när Förbifart Stockholm är färdig om mer än 10 år kommmer vi att ha en betydande andel fordon som har små eller helt försumbara utsläpp av skadliga ämnen. Något årtionde senare kommer fordonsparken att domineras av andra energislag än de idag vanligt förekommande. Den utvecklingen kommer alldeles oberoenda av klimatalarmismen på grund av att tillgången till olja som går att producera till rimlig kostnad kommer att minska.

Bilismen betyder fortfarande oerhört mycket för det samlade transportarbetet i vårt land. Dess överlägsenhet när det gäller att faktiskt ta brukaren från start till mål utan omstigningar är svårhotad (bara administrativa ingrepp som biltullar, märkliga försämringar av framkomlighet och liknande kan ju störa denna överlägsenhet). Låt oss alltså se till att behålla bilens fördelar samtidigt som vi minskar dess nackdelar. Att Stockholmsområdet eller som Laakso gärna vill se det Mälardalsregionen behöver bättre trafiklösningar också för vägburen trafik är faktiskt helt självklart. Som Robert Noord skriver
Med ett Stockholm som växer med över 30 000 människor per år så är det nödvändigt med ökade investeringar i infrastrukturen för att hålla tillväxten uppe. Det gäller såväl Stockholm som Haninge. Enligt en tidigare undersökning så var det Haningeborna som i regionen var mest positiva till förbifarten. Det är kanske inte så konstigt med tanke på att många som bor här dagligen tvingas sitta i långa bilköer eller sitta på överfulla bussar och tåg när det tar sig till och från jobbet.


Det är glädjande att se att Lars Dahlberg tydligt deklarerar att vi socialdemokrater står bakom denna satsning. Man skulle ju lätt kunna förledas att ro annorledes när man tar del av Alliansfritt Sveriges hets mot regeringens beslut. Ett botttennapp i fiskandet efter frågor att kritisera regeringen för.

2 kommentarer:

  1. När bilarna blivit mindre och bensinsnålare om tio år så kan vi stänga av ett körfält på nuvarande Essingeleden och använda det till cykelväg!

    Bengt Nilsson, sosse

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.