Gadgeten innehöll ett fel

20090911

Södertäljes framtid

Rödgröna budgetförslaget för 2010: "– Vår absolut viktigaste uppgift under de kommande åren är att få ned kostnaderna för försörjningsstöd. Det är de kostnaderna som skenar i väg mest och som vi måste få kontroll över, säger Anders Lago."

Det budgetförslag inför 2010 som de rödgröna presenterat framstår i någon mening som det enda möjliga. Ambitionenerna är det inget fel på och vägen är nog riktig. Helt problemfritt är det dock inte. Två saker stör mig - för det första att å ena sidan ha ambitionen att minska försörjningsstödet och å den andra dra ner på (minska antalet kommunanställda) med 2%, blir då inte ett antal arbetslösa, och för det andra uttrycket

Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om att
under lågkonjunkturen skydda välfärdens kärna och så långt det är möjligt förhindra kortsiktiga panikartade besparingar.


som återfinns i det dokument som presenterar förslaget. Skälet är förstås att just "välfärdens kärna" känns som hämtat från alliansens propagandamaskin. Man undrar förstås vem som ligger bakom denna olyckliga formulering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.