20090726

Vem tjänar på att du är rädd

Piratpartiet borde inte behövas: "Under veckan har en debattartikel som jag skrivit för Liberala Nyhetsbyrån publicerats i ett antal tidningar runt om i landet, bland annat Norra Västerbotten/Norran, Smålänningen (inga artiklar på webben), Sundsvallstidning och Eskilstunakuriren."(Hittat via knuff.)Berömde Laaksos artikel tidigare idag. Ser att han nu efterfrågar kommentarer som besvarar ett antal frågor:
Är jag rätt eller fel ute? Har jag missat någon aspekt? Vad tycker du?


Låt mig börja med att konstatera att Laakso är helt rätt ute. Han avslutar artikeln med något mycket viktigt:
Jag säger tvärtom, det är inte trovärdigt att vara Socialdemokrat och inte vara emot storebrorssamhället. Värderingsmässigt står övervakningssamhället i skarp kontrast till arbetarrörelsens ideal. Att inte idealen följts av företrädare är inte skäl nog att överge idealen. Det kan dock vara skäl nog att byta ut företrädarna i förekommande fall.


Detta resonemang, som också fanns med i hans tal på demonstrationen mot Stockholmsprogrammet den 15:e denna månad, fångar i ett nötskal (klyscha förvisso) det hela. Vi har en bakgrund av borgerlighetens frihetskamp som skett i liberalismens namn och arbetarrörelsens frihetskamp som skett under röda fanor (båda har haft avarter) med till del gemensamma rötter, gemensamma strider.

Viktigt att minnas är dock kronologin - liberalismen föregår socialismen. Frigörelsen av borgarklassen föregår frigörelsen av de lönearbetande. Om den senare processen vore avslutad skulle arbetarrörelsens uppdrag vara slutfört - så är emellertid inte fallet. Istället har denna nu sammantaget flerhundraåriga frihetskamp en hel del kvar att förändra - rätt mycket rester finns kvar av privilegiesamhället (kungahus för att nämna en symbol) liksom ett arv av överhetens förmynderi (kyrkan har ersatts av staten som uppfostrare av folket men fostras skall de fortfarande - Herrens tukt och förmaning har ersatts med det politiskt korrekta). Få ärver numera sin plats i det härskande skiktet direkt men eliten reproducerar sig ändå.

Det enda problem som Laakso möjligen neglierar är maktperspektivet. I den koalition av folk som utgör kärnan i motståndet mot övervakningssamhället finns heller inte så stort utrymme för ett sådant perspektiv. Samtidigt är det dock rimligt att utifrån en mer övergripande analys fråga sig i vilkas intresse marschen mot övervakningssamhället sker, vilka som är de duktiga idioterna dvs som utan att förstå företräder dessas intressen. Och med vilka menar jag förstås inte någon grupp av individer utan vilka intressen som betjänas av en globalt kontrollerad befolkning.

Gun Svensson har också kommenteerat Laaksos artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.