20090715

LTs ledare lika aktuell:-(

Klas Fresk måste släppa sitt grepp: "Tom Tits experiment skulle aldrig ha blivit till det det är i dag utan Klas Fresks insatser.
Men om Tom Tit ska vara något även i morgon måste verksamheten få stå fri från grundarens tyckanden och låtanden."(Hittat via LT.)Lika uppdaterade som tidningen i övrigt verkar vara är dess ledarskribent Tomas Karlsson. Slå in öppna dörrar verkar vara en devis som föranlett den ledare ur vilket citatet ovan är hämtat. Kanske har Karlsson blivit förledd av den egna redaktionens val av kommentator till den flera månader gamla nyheten - någon annan förklaring kan jag inte komma på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.