20090719

De små stegen blir till jättekliv

Remissinstanser:
Övervakningen måste gå längre
: "Intressantast att notera är att övervakningsförespråkarna vädrar blod och kräver ytterligare utökad kontroll och registrering vid sidan av det redan lagda förslaget.

Antipiratbyrån vill rikta en ekonomisk piska mot de internetoperatörer som erbjuder anonym internetaccess. Skatteverket vill kunna använda informationen i spaningen mot skattebrottslingar. Polis- och åklagarväsendet kräver trafikdatalagring i två år istället för föreslagna sex månader. Och anonyma kontantkort bör förbjudas enligt Rikspolisstyrelsen, för att ta några exempel ur högen.

Polisförbundet kräver också vidare utredning av hur polisen ska få tillgång till information om användningen av Skype och Twitter (!).
"(Hittat via Knuff.)Per Agerman har gjort en föredömlig genomgång av de remissvar som kommit in med anledning av betänkandet En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen som presenteras av regeringskansliet sida med orden:
Utgångspunkten för utredningens arbete har varit att dels upprätthålla en effektiv brottsbekämpande verksamhet, dels förstärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet. En annan utgångspunkt har varit att skilja mellan förundersökningar och underrättelseverksamhet.


Jag väljer (därför att det räcker för att få en bild av hur man i betänkandet hanterat just relationen brottsbekämpning och integritet) att citera två av de många stycken Agerman letat fram:

Justitieombudsmannen, Mats Melin:
"Med den tolkning av vad som avses med övervakning av stor omfattning som ges i författningskommentaren skulle undersökningsledare och åklagare få en i det närmaste obegränsad rätt att själva fatta beslut om hemlig teleövervakning, givet att det inte finns någon skäligen misstänkt för brottet. Det anser jag inte vara godtagbart."

(Om användningen av information i underrättelseverksamheten): "Förslaget synes därför, i motsats till vad som anförs, innebära just en möjlighet till en i det närmaste "fri inhämtning" av uppgifter."

Rikspolisstyrelsen:
"Genom förslagen kommer Polisen att få större möjligheter att inhämta uppgifter om elektronisk kommunikation i förundersökningar och i underrättelseverksamhet samt utökade möjlighet att få del av lokalieringsuppgifter."

"Det krav som ställs vad gäller brottslighetens svårighetsgrad samt att åtgärden ska vara av synnerlig vikt för utredningen innebär sammantaget enligt Rikspolisstyrelsens mening omotiverat stora begränsningar i möjligheten att erhålla elektroniska uppgifter."

"Rikspolisstyrelsen anser även att problemet med anonyma kontantkort bör utredas närmare och att en registreringsskyldighet bör övervägas för dessa."


Allt detta baseras naturligtvis på att data verkligen samlas in och sparas - Bodströms brillianta idé. Min tes om att det inte spelar någon roll vem som sitter som justitieminister stärks - det är inte ideologi som styr utan det är helt andra krafter.

Ansvariga för Rikspolisstyrelsens yttrande torde i formell mening styrelsens ledamöter vara:

Bengt Svenson, rikspolischef (ordförande)
Anders Danielsson, chef för Säkerhetspolisen (biträdande ordförande)
Hillevi Engström, riksdagsledamot
Joe Frans, f d riksdagsledamot
Johan Linander, riksdagsledamot
Inger Davidson, riksdagsledamot
Cecilia Wigström, riksdagsledamot
Susanne Eberstein, riksdagsledamot


De menar alltså att de närmast obefintliga begränsningarna av möjligheterna att erhålla elektroniska uppgifter är omotiverade!

Det verkar inte längre alls handla om de små stegen - nu är vi nog på väg mot jättekliv. Ändå associerar jag till receptet på hur man kokar en groda.


1 kommentar:

  1. glöm inte att kd vill upprätta ett register över aborter i Sverige.... var ska det sluta?

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.