20090726

Haglund versus Morian/Laakso

"planka.nu"-aktionen kan ha framgång.: "Jag själv och flertalet andra har lärt oss att gå den demokratiska vägen, dvs bilda opinion för sin sak och hoppas att de som bestämmer, politikerna, lyssnar och genomför idén. Detta normala tillvägagångssätt känner säkert också initiativtagarna till, men de väljer ändå en annan, olaglig, väg att nå sitt mål. Är detta inte en på förhand dödfödd idé? Inte alls säkert. Se bara vilken framgång som Piratpartiet har! Detta parti uppmanar i likhet med ”planka.nu” till olagligheter genom att åsidosätta upphovsrättslagen och ladda ner copyrightsskyddade verk. Piratpartiets aktion har fått politikerna utefter hela blomrabatten att mer eller mindre sympatisera med deras sak. Varför skulle då inte ”planka.nu” ha samma framgång i sin aktion, i synnerhet som att aktionen har ett vällovligt syfte?"(Hittat via s-bloggar.)Leif Haglund gör en lite märklig liknelse mellan två nutida fenomen - "planka.nu" som uppmanar till brott och piratpartiet som i Haglunds värld tydligen gör detsamma. Själv har jag inte den bilden av Piratpartiet som såvitt jag känner till ställer upp i val och kanske viktigast har vår tids kanske viktigaste fråga som profilfråga - kampen mot övervakningssamhället. Erik Laakso har skrivit en alldeles förträfflig artikel om detta som publicerats i Eskilstuna-Kuriren.

Inspiration till Haglunds inlägg var Morians gråtfärdighet.

6 kommentarer:

 1. Nerladdning av copyrightskyddat material är olagligt. Piratpartiet anser att lagen inte hör hemma i vår tid utan bör avskaffas. Piratpartiet medverkar därmed enligt mitt sätt att se saken till att underminerar respekten för copyrigtlagen. Jag gick dock för långt i mitt debattinlägg när jag påstod att Piratpartiet uppmanar till brott. Någon sådan avsikt har inte Piratpartiet givit uttryck för och jag tar härmed tillbaka mitt påstående att så skulle vara fallet.

  SvaraRadera
 2. @Leif.
  Så enligt dig kan man aldrig argumentera för att ändra befintla lagar utan att "underminera respekten" för befintlig lagstiftning!?

  Kul syn på demokrati du har...

  SvaraRadera
 3. @Leif, bra att du korrigerar din beskrivning av Piratpartiets hållning. Menar att det får konsekvenser för ditt resonemang beträffande planka.nu.

  Sen har du förstås också fel när det gäller copyrightskyddat material. Om jag - som faktiskt gäller för det jag skriver här - sätter Creative Commons-licens på det skrivna så är det helt fritt att ladda ner, beroende på vilken CC jag väljer också fritt att modifiera, återanvända osv. men materialet är fortfarande copyrightskyddat. Normalt - när jag t.ex. köper musik från iTunes - kan man också helt lagligt ladda ner copyrightskyddat efter att man köpt den, nedladdning i sig är alltså inte olaglig. Det är bara material där inte annat anges eller där licensvillkoren t.ex. förhindrar kopiering som det skulle vara olagligt att kopiera/tillhandahålla för nedladdning.

  SvaraRadera
 4. Peter: Jag är medveten om att mitt tillrättaläggande vad avser Piratpartiet får konsekvenser för mitt resnemang om "plaka.nu". Det blir svårare att hävda att de kan få framgång med sin aktion.

  Jag tog aldrig deras plankningsplaner på allvar utan såg detta som ett sätt att väcka uppmärksamhet bland ungdomar. Jag sympatiserar för deras sak att det ska vara avgiftsfritt att åka med den lokala kollektivtrafiken. För tydlighetens skull vill jag betona att jag i likhet med Jonas Morian tar avstånd från deras plankningssnack.

  Det är inte den typ av nedladdning som du här nämner som jag avser och som det stått strid om. Det är nedladdning av copyrightskyddat material där upphovsmannen inte får någon ersättning för sitt arbete av den som laddar ner.

  Connyt: Man kan på goda grunder utgå ifrån att den som ifrågasätter lagstiftningen och vill se den ändrad, själv inte har mycket till övers för det som lagstiftningen reglerar. Lyckas man som Piratpartiet driva en framgångsrik kampanj för en lagändring och till och med få självaste statsministern att uttala: "Vi kan inte kriminalisera en hel ungdomsgeneration!", då finns det fog för påståendet att Piratpartiet, även om partiet själv inte avser det, underminerar respekten hos allmänheten för copyrightlagen i sin nuvarande utformning.

  SvaraRadera
 5. Leif - planka.nu har hållit på i flera år. Såvitt jag minns - orkar inte kolla - så finns det också system för att kollektivt betala straffavgifter. Hela projektet går ut på att inte betala - tveksamt om de på något mer seriöst sätt verkligen försöker få till stånd gratis kollektivtrafik annat än genom att förstöra för andra.

  Oerhört viktigt att skilja på nedladdning å den ena sidan som är teknik och kopiering/spridning av material som enligt gällande licens inte får kopieras/spridas. Annars blir debatten helt obegriplig.

  SvaraRadera
 6. En lösning på nedladdningsfrågan vore att internetoperatörerna tar ut en tilläggsavgift av den enskilde, i likhet med vad som görs vid försäljning av CD/DVD-skivor och kassettband, som berättigar till fri nedladdning för eget bruk av allt tillgängligt material på Internet. Det kan bli svårt att rättvist fördela pengarna till upphovsmännen, men om det fungerar när det gäller CD/DVD-skivor och kassettband så borde det fungera även för nedladdningar på Internet.

  När det gäller "planka.nu" tycks jag ha klivit in i ett getingbo. Jag borde ha varit lite mer kritisk till den här aktionen. Nu verkar det som jag ändå behöver ta fram näsduken och gråta, inte över "planka.nu" utan över min egen aningslöshet.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.