Gadgeten innehöll ett fel

20090718

Pandemier - en nationell fråga

Sedan en tid tillbaka har vi hetsats med mer eller mindre skräckjagande rapportering om den hotande svininfluensan - en sjukdom som uppenbarligen för en del insjuknade kan vara riktigt allvarlig. Den debatt som nu blossat upp med anledning av planerade massvacinationer följer intressanta mönster.

De allra flesta tycks eniga om att det är bra med massvaccinering, även om det förstås går att finna röster som ifrågasätter det främst på grund av att vaccinets eventuella biverkningar (och i stort sett alla vacciner har sådana) inte klarlagts, det gives helt enkelt inte tid för den typ av tester som skulle krävas och följdaktligen har man utarbetat en annan metod för godkännande än den som är bruklig när man introducerar nya läkemedel. Kanske är det bra, kanske är det nödvändigt men visst undrar man - det är ju någon som kommer att tjäna rysligt mycket pengar på att tillgodose panikslagna människor (eller är det myndigheterna kanske). Några ifrågasätter själva massvaccinerandet utifrån att det snarast tycks vara ekonomiska övervägandens som styr, snarare än omsorg om befolkningens väl och ve.

Den stora debatten i vårt land tycks dock handla om huruvida vi skall betala för vaccinet, fast det förstår ju var och en att vi måste så det uttrycks snarare om att någon annan helst skall göra det. Man får nästan en känsla av att en del debattörer faktiskt betraktar staten, landsting och kommun som entiteter vars ekonomi inte har något samband med medborgarnas. Några klargör dock att användandet av skattemedel är rimligt av solidariska skäl - vi skall alla bidra så att ingen av ekonomiska skäl tvingas avstå. Andra menar att det är oacceptabelt om effekten skulle bli att bara delar av befolkningen är vaccinerat - därför att landstingen då kan stå med outnyttjat vaccin!

Här kommer vi emellertid till den riktigt intressanta, om än inte särskilt uppmärksammade, frågan om huruvida solidarisk vaccination också borde omfatta alla människor som antingen själva definitivt inte har råd eller lever i länder som har samma problem. För medan vi här hemma i ankdammen och sommarens nyhetstorka (det händer väl lika mycket på sommaren?) fördjupar oss i psuedodiskussioner om vi skall betala extra med skattade pengar eller om våra redan inbetalda (eller framtida skatt skall finansiera en vaccination vars huvudsyfte tycks vara att undvika produktionsbortfall så kan en icke oväsentlig del av jordens befolkning se framtiden an väl medvetna om att det inte finns någon som bryr sig om att de som sannolikt löper stor risk aldrig kommer i närheten av det skydd som en vaccinering skulle ge. Mitt förslag är helt enkelt att vi först testar vaccinet så att det är säkert och sedan skickar det till Afrika.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.