20090716

Nyföretagandets vedermödor

Antalet nya företag rasar: "-Många förbereder sig men få gör slag i saken. Jag hoppas att vändningen kommer nu, andra halvåret 2009. Då väntas också arbetslösheten öka och det kan göra att fler tar steget och startar eget, säger Harry Goldman.

Han tror att det finns stora möjligheter i egna vårdföretag, exempelvis där sjuksköterskor eller läkare startar eget eller människor som driver fristående apotek.

-Men det krävs att landstingen blir mer tillåtande och att reglerna kring det blir mer lättbegripliga för att den nischen ska få en ordentligt skjuts, säger Harry Goldman. "(Hittat via DN.)Tror faktiskt inte att Harry Goldmans teorier om varför det startas få företag är riktiga. Låt vara att jag bara har min egen erfarenhet och bekantas att bygga på men det största problemet för de flesta tycks vara krediter - vare sig det handlar om lån i banken eller om krediter från leverantörer. Själv startade jag och familjen ett företag med butik förra året. När jag har kontakt med leverantörer vill de ha bokslut (med positivt resultat) för att bevilja kredit. Som alla förstår har ett relativt nystartat bolag inget bokslut. Som alla förstås kommer ett nystartat bolag att sannolikt desutom ha ett negativt resultat - det tar lite tid att etablera sig och nyinredningar m.m. kostar. Som alla förstår (som inte har ett riktigt stort eget kapital när man startar) måste man ha relativt genereösa krediter för att få fart på verksamheten.

Nu är inte alla leverantörer lika tråkiga. Det finns de som istället väljer att vara hjälpsamma, som förstår och respekterar att man gör sitt bästa, att man anstränger sig för att göra rätt för sig, att man också ibland hamnar på efterkälken med betalningar.

Som litet företag är förresten motsatsen rätt besvärlig dvs att ge krediter. Och då handlar det inte om förtroendet utan om möjligheten att ligga ute med pengar. Vi har t.ex. några kunder (större företag) som inte respekterar att vi har 10 dagars förfallodatum på fakturer. Lite verkar det som om ju större man är dessto egenmäktigare förfar man - en av våra kunder betalar t.ex. konsekvent efter ca 60 dagar och det måste vi acceptera för att få affären.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.