Gadgeten innehöll ett fel

20090704

Låt dig inte osynliggöras

Alex Schulman skriver i DN att bloggar är betydelselösa – men Schulman har ingen aning om vad en blogg är: "Schulman skriver i sin artikel att det inte alls är många som bloggar. Han säger att det egenltigen bara är 60.000 bloggare som är aktiva. 0,6 procent av det svenska folket."(Hittat via Bloggtidningen.)Rosemari Södergren refererar till en artikel av Alex Schulman som tydligen bara finns i pappersversionen av DN (vilket ju i sig är komiskt). I den artikeln har Schulman tydligen valt att försöka dissa bloggars betydelse trots att han själv uppger att det fins 60 000 aktiva sådana i vårt land. Såvitt jag vet finns utöver den arenan bara lokaltidningarnas insändarsidor som skulle kunna vara jämförbara - dvs arenor där vem som helst kan framföra sina tankar, åsikter utan att passera någon gatekeeper (det senare gäller väl kanske inte rikitgt på insändarsidorna men ändå).

Det behövs inga mätningar, listningar eller liknande för att inse att det har en enorm betydelse att så många relativt plötsligt kan göra sig hörda, synas. Att detta har och i ökad utsträckning kommer att få betydelse för samhällsutvecklingen särskilt på det vi brukar kalla den politiska arenan är ju alldeles självklart.

Men låt oss inte fastna i den diskussionen. Använd de verktyg som står tillbuds, använd den yttrandefrihet som faktiskt blir verklig i bloggandets värld och glöm aldrig det som är bloggandets styrka - länka!

Uppdaterat med länk till Schulmans artikel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.