Gadgeten innehöll ett fel

20090716

Alldeles för få emot övervakningssamhället

Henrik-Alexandersson.se: Politikerna vill att vi skall vara godtrogna idioter: "Ändå vore det så enkelt för dem att hantera. Låt allt ske med maximal öppenhet. Lägg alla dokument på bordet från början. Öppna alla möten för media och allmänheten. Låt den demokratiska processen ske helt transparent. Sluta med myglet och hemlighetsmakeriet!

För, så länge politikerna försöker undanhålla medborgarna information – så länge kommer det också att bli stökigt när denna information ändå sipprar ut. Hade politikerna någon självbevarelsedrift, då skulle de begripa detta. Hemlighetsmakeri är precis den gnista som tänder de politiska bombernas lunta.

Så länge regeringen inte fattar detta, så länge kommer den själv att komma på efterkälken i den öppna och fria debatten. Man kan tycka att politikerna får skylla sig själva. Men det blir ett demokratiskt problem på sikt.

(Relevanta länkar om Stockholmsprogrammet hittar du i slutet av denna bloggpost.)"(Hittat via knuff.)Tror den gode HAX är något mycket viktigt på spåret, nämligen vad man skulle kunna kalla de nya demokratiska spelregler. Jag har tidigare berört det t.ex. i samband med regeringsförhandlingarna 2002 då det blev helt uppenbart att de överenskommelser (biltullarna det bästa exemplet) som träffades inte var förutsägbara för väljarna och därmed kreerade ett demokratiskt dilemma. De som fattar att demokratiska processer såväl på partinivå som i beslutande församlingar nationellt och internationellt nu måste vara helt öppna, de har nyckeln till folkets hjärta. Det handlar inte om - vilket tidigare har räckt - att i slutna rum formulera ett säljande budskap utan det handlar om att i öppna rum tillsammans forma politiken. Till detta kommer förstås - som HAX påpekar - att folk numera inte befinner sig i det informationsmässiga underläge som tidigare var de beslutsfattandes skydd mot närgången granskning, mot omfattande kritik.

Medan justitieminister Beatrice Ask
"har varit och välkomnat många kollegor och andra som kommit för EU-mötet om rättsliga och inrikesfrågor. Är dessutom glad över det stora intresset för diskussionen som finns. Frågorna är många, viktiga och självklart inte helt enkla."
ägnade jag mig åt att, tillsammans med alltför få, demonstrera mot Stockholmsprogrammet. Där höll en av kamraterna, Erik Laakso, i nätverket Sossar mot storebror ett utmärkt tal. Nu var förstås varken nätverket eller Laakso de enda närvarande, tvärtom så tycks motståndet mot övervakningssamhället (höll på att skriva Bodströmsamhållet) samla folk från de flest politiska schatteringar - såg folk från moderater till vänsterpartister. Bodström själv saknades men enligt DN är han faktisk kritisk till Stockholmsprogrammet:
Justitieutskottets ordförande, Thomas Bodström (S), är inne på samma linje:

- När man läser DN Debatt-artikeln kan man få intryck av att det handlar om att integritetens ska stärkas, men det är tvärtom och det går inte att lura medborgare och demonstranter med en rubrik. Stockholmsprogrammet handlar om ett av de största registren någonsin där medlemsländernas myndigheter ska få ta del av varandras information.


Däremot så försvarar han enligt samma artikel datalagringsdirektivet.

Jag skall nu göra en liten amatörmässig psykologisk analys: Med personer som blir justitieminsitrar händer följande, alldeles oavsett goda intentioner. När de blir ministrar så hamnar de under inflytande av mycket starka företrädare för såväl publikt kända "rättsvårdande" organisationer som för mindre publika sådana (underrättelsetjänster m.m.). Eftersom det departement de är satta att styra befolkas av sådana företrädare så begränsas deras möjligheter at själva styra utvecklingen varför de efter relativt kort tid kommer at bli "den effektiva brottsbekämpningens" banérförare. Väl uppstyrda till den rollen finns ingen återvändo - och försvaret för integritetskränkande lagring av data (och delning/användande av densamma) hamnar på den infama nivå som vi sett otaliga exempel på (allt från "den som inget har att dölja" till pedofilskräck).

PS Apropå detta med nyhetstorka - var fanns LT när Södertäljebor stod upp för det öppna demokratiska samhället på demonstrationen idag - Aktuellt från SVT bevakade ju:-) DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.