Gadgeten innehöll ett fel

20090706

Muslimska skolor är sämst

Därför måste vissa barn gå i sämre skolor: "I Sverige investerar vi alltså skattepengar i en förstärkt diskriminering av denna redan utsatta invandrargrupp. Fullt medvetet förvärrar vi det största politiska problem vi har. För Volvo hit och kärnkraft dit, ingenting kan vara viktigare än att alla medborgare skall ha samma demokratiska rättigheter, samma rätt till utbildning och samma möjligheter på arbetsmarknaden. Eller hur?"(Hittat via Aftonbladet.)När jag läste Jan Guillous krönika tidigt idag ställde jag mig två frågor - hur lång tid tar det innan de s.k. vänsterorienterade kommer att hylla Guillou och kommer de överhuvudtaget att se svagheterna i hans argumentation. Så här runt midnatt kan jag konstatera att att svaret på den första frågan var mellan 2 och 10 timmar och svaret på den andra var nej.

Jag börjar med svagheten: Guillous artikel inleds med det stycke jag citerat ovan. Den investering av skattepengar han där pratar om syftar på det faktum att privata av Skolverket/skolinspektionen godkända muslimska skolor finansieras av kommunala bidrag. Som alla vet är det inte tillåtet för privata skolor (s.k. friskolor) att ta ut avgifter. Det är muslimer som är den utsatta invandrargruppen.

Det enda vi kan förstå av detta är att Guillou anser att muslimer (för det är i allmänhet sådana) inte kan driva skolor, att muslimska skolor definitionsmässigt är sämre än andra skolor. Möjligen, och här försöker jag vara positiv, är det så att Guillou anser att just det faktum att skolorna är muslimska i sig innebär att de är sämre än icke-konfessionella. Det kan ligga något i det, själv tycker jag inte att någon förälder skall ha rätt att påtvinga sina barn en konfession men den uppfattningen strider tyvärr mot de mänskliga rättigheterna såsom de definierats av FN och Europarådet. Men är det detta som Guillou säger?

Så till hyllningarna: De tycks i allmänhet utgå från att kommunala skolor definitionsmässigt erbjuder likvärdig utbildning till alla. Det är naturligtvis inte sant och det finns otaliga exempel, statistik etc som kan bevisa motsatsen. En av de stora svagheterna med den kommunala skolan är att den förstärker effekterna av den segregation som finns i vårt samhälle. Denna segregation tar sitt tydligaste uttryck i bostadssegregationen. Sen beslutar kommunen om skolans upptagningsområde och därmed befäster man effekten. Sällan ser vi skolor som lokaliserats så att de naturligt kommer att ha en integrerande funktion då närhet är den förhärskande principen.

Låt oss för evigt lägga bort frågan om driftsform från denna typ av diskussion. Det är inte avgörande om skolan drivs i privat eller offentlig regi. Man skulle t.ex. kunna tänka sig att ett naturligt svar från arbetarrörelsen på de möjligheter som "friskolereformen" innebar hade varit att i ABFs regi skapa verkligt integrerande skolor - hade de varit sämre än kommunalt drivna? Hade de kunnat attrahera muslimer såväl som kristna, medelklassbarn eller bara etniska svenskar (vilka de nu är)?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.