Gadgeten innehöll ett fel

20100508

Vad är meningen

Kampanjer mot alkohol fungerar inte: "Vad kan få dig att dricka mindre alkohol?

Information om att det inte är bra

Systembolagets öppettider

Högre priser

Krogarnas stängningstider

Att jag mår så dåligt dagen efter

Se resultat
"

Intressant artikel som visar att forskningen förkastar de vanliga kampanjformerna för att minska alkoholkonsumtionen. Sen vill Aftonbladet undersöka läsarnas uppfattning vad gäller skäl som skulle minska deras konsumtion och gör svarsalternativ som förutsätter att man köper den förutsättningen - de kunde väl åtminstone haft ett alternativ av typen Ingenting eller Vill jag inte. Avdelning helt meningslösa webbundersökningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.