20100513

Rubbad HD

: "Domstolens bedömning är att det inte finns något som "rubbar förtroendet" för domarna Ulrika Ihrfeldts och Kristina Boutz "opartiskhet och oberoende i målet".

"

Det är väl tyvärr bara att konstatera att HD genom sitt beslut allvarligt rubbar förtroendet inte bara för de namngivna domarna utan - och kanske än mer - för rättsväsendets opartiskhet. Att hovrättens utslag därmed förlorar legitimitet är ju uppenbart - här skall två domare som personligen är eller varit engagerade i upphovsrättsorganisationer. Om det inte är att ha en förutfattad mening i den fråga de skall pröva så finns det egentligen ingenting som skulle kuna konstituera partiskhet.

Andra kommenterar: Min luktar oxo fisk, Jonathan Rieder Lundkvist, Anders S Lindbäck @ Kunskapssamhället, cybernormer.se och andra som man hittar på Knuff.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.