Gadgeten innehöll ett fel

20100522

Something is very sick in Texas

Elever får lära sig
att FN är ett hot
: "
Att separationen mellan kyrkan och staten var ett misstag.


Att den amerikanska kulturen och dess värden gynnar världen.


Att FN och andra internationella organisationer är ett hot mot den personliga friheten.


Att skatter är farliga och skadar den ekonomiska utvecklingen.
"/blockquote>

Läser att man i Texas antagit en ny läroplan som bland annat, enligt artikeln, innebär det ovan citerade. Min optimistiska syn på utvecklingen i världen fick sig ytterligare en knäck.

In DailyKos the heading is Texas education board rewrites history and the nesw is said to be a sweeping new right-wing history for America.

But given that this (see video below) is the way the education board meetings are opened you would expect nothing but lunacy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.