Gadgeten innehöll ett fel

20100501

Johnson om Teknikdelegationen

Teknikdelegationens Slutbetänkande: "Dagens ungdomar hindras från att utveckla sitt naturliga intresse för matematik-naturvetenskap-teknik av att utbildningen inom dessa ämnen är gammalmodig, träig tråkig och dysfunktionell, och inte utnyttjar datorsamhällets alla möjligheter.

Om detta har dock Delegationen ingenting att säga: En sökning visar att "dator" förkommer i två meningar i betänkandet:

Dessutom är ungdomar förstås utomordentligt aktiva datoranvändare.

...att det inte bara handlar om att skolan införskaffar datorer..."

Claes Johnsson om Teknikdelegationen och dess slutbetänkande - klart tänkvärt. Några frågor måste man dock ställa sig:

Varför blev inte teknikämnet i grundskolan, som infördes 1994 en plattform för en modern, spänstig, rolig och funktionell undervisning?

Eftersom intresset för matematik-naturvetenskap-teknik faktiskt minskar på samma sätt i alla högt industrialiserade länder men inte i det vi något missvisande brukar referera till som utvecklingsländer finns det kanske faktorer utanför utbildningssystemet som bidrar?

Matematik är ett av de mätt i timtal största ämnena i grundskolan och man har ämnet alla år. Enligt nylig publicerad uppföljning så uppger de allra flesta eleverna att de inte alls använder datorer i ämnet. I samhället utanför skolan används väl i stort sett inget annat än digitala verktyg för matematiska beräkningar. Hur hänger det ihop?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.