Gadgeten innehöll ett fel

20100522

Rättsväsendets hantering av TPB-operatörer en parodi

Orginalet hittas här eller här, domarna verkar ju ha noll koll (eller så har vi lagar som är ett barn av sin tid dvs dåtid).

Smuggelväghållare fälld i hovrätt


Svea hovrätt slår fast Stockholms tingsrätts beslut som vid vite tvingade vägoperatören Trafikverket att stänga av Smugglarna från vägnätet till dess att stämningen mot smugglarna avslutas.

Trafikverket stängde av uppkopplingen för Smugglarna när företaget riskerade att tvingas böta en halv miljon kronor.

Hovrätten skriver i domen att den "i allt väsentligt" gör samma bedömning som tingsrätten.

Systembolaget låg bakom kraven. Domstolen gick på deras linje att vägoperatören medverkat till att användare gjort intrång i Systembolagets monopol.

Kan tvingas böta


Medverkan grundar sig i att Trafikverket rimligen har känt till att sprit som endast får säljas via Systembolaget spridits i stor omfattning via Smugglarna, konstaterar hovrätten.

På samma sätt fastslås att tingsrätten hade rätt i att kräva av två av Smugglarnas grundare, Fredik Jameson och Rick Riccolto, att sluta sprida sprit via Smugglarna till dess att målet mot dem är slutgiltigt avgjort. Annars måste de böta en halv miljon kronor var.

Strypa nätförbindelsen


Såväl Trafikverket som Smugglarna-grundarna måste dessutom bekosta Systembolagets rättegångskostnader. I en annan dom går Svea hovrätt emot Stockholms tingsrätt och ger Systembolaget rätt i ett likadant krav på en annan trafikoperatör. Bolaget VikingLine måste omedelbart strypa åtkomsten till bagageförvaringen på bussarna till dess att målet avgörs.

Smugglarna var på fredagseftermiddagen inte tillgängliga.

Uppdatering: Upptäckte nu på morgonen den 22/5 att Svensk myndighetskontroll hade en liknande tanke några timmar före mig och då använde Öresundsbron som exempel:

14 kommentarer:

 1. Det är skönt att vägoperatören Trafikverket i verkligheten slipper ett sådant ansvar. Där skulle de ju få polisen på sig. Man kan hoppas även på nätet.

  SvaraRadera
 2. Fast skall man vara lite seriös så har vi ju redan sedan ett rätt stort antal år operatörsansvar pålagt på t.ex. flygbolag (måste kolla inresetillstånd) vilket har retat mig länge. All brottslighet som planeras/utförs med hjälp av mobiltelefoni måste förstås åtgärdas genom att mobiloperatörerna får ansvar för vad som sägs i nätet. Planering av brott på krog/caféer åtgärdas på samma sätt genom att ägarna tvingas stänga.Tror listan kan göras lång när det gäller att ge sig på de som tillhandahåller plats och/eller verktyg som kan användas vid brott. Kofotsförsäljningen måste stoppas!!!

  SvaraRadera
 3. Säljer du trafikkapacitet till en kund som vill köra en öppen bit torrent tracker så är du nog rätt medveten om vad den kommer att användas till... annars är du nog rätt dum.

  Om inte annat har du väl ett visst ansvar för att se till att dina kunder efterlever olika lagar och regler på din utrustning ?

  Det rör sig liksom om en viss sorts kundkrets...

  SvaraRadera
 4. Jonny, så Trafikverket borde inte tillåtas att tillhandahålla vägar åt bilister som kör för fort eller som transporterar något som är stulet, smugglat. Trafikverket är väl "rätt väl medveten om vad den kommer att användas till". Inser du verkligen inte denna fullständiga idioti?

  SvaraRadera
 5. Dags att göra en gruppanmälan om Posten som sprider knark och andra olagligheter?

  SvaraRadera
 6. Jämför med att sälja 1 sprayburk till en medelålders kvinna relativt 50 sprayburkar till en yngre man ... varningsklockan bör kanske ringa i ett av fallen ...

  Och i det här fallet har det väl påtalats för ägaren av nätkapaciteten vad det är som försigår.

  Den här kunden X använder sin köpta nätkapacitet för att ... det borde ingå i en seriös nätägares kontrakt med varje kund att ha en klausul om att inte tillåta medhjälp till kriminella aktiviteter. Har man inte det ?

  De som stjäl upphovsskyddat material anser inte att de stjäl för att det är digitala kopior, inget fysiskt har stulits, de vill inte jämföra sig med snatterier i en affär.

  Vad de inte verkar fatta är att det är vid varje konsumtionstillfälle som stölden realiseras gång efter gång. Vid vidaredistribution så tökas stölden och skadan som ägaren vederfars.

  Ni verkar nu plötsligt väldigt intresserade av att använda analogier från den analoga världen när det gäller att skydda det som sker.

  SvaraRadera
 7. Jonny - vi har rätt olika världsbild. Det är faktiskt helt orimligt att ålägga en affärsinnehavare en skyldighet att avgöra (döma faktiskt) en person för dennes avsikter. vi skall vara oerhört noga med att det är rättsväsendet som skall hantera lagföringen.

  Nu vet jag inte vilka ni är, allltså vi som plötsligt använder analogier från den analoga "världen. Jag gör det för att få även den mest okunnige att förstå vad det handlar om (tyvärr verkar det ju inte funka).

  Tror man att kopiering av upphovsskyddat material är stöld (det är ett brott mot gällande lag) så uppstår ju betydande problem av semantisk natur. Skälet till att man bör göra skillnad är att brott mot upphovsrätten inte leder till att innehavaren förlorar sin produkt (orginalet eller den kopia man eventuellt kopierar) finns ju kvar. Däremot kan förstås brott mot upphovsrätten leda till att innehavaren förlorar intäkter denna annars skulle fått men det är faktiskt inte ett nödvändigt rekvisit.

  SvaraRadera
 8. Svar nej, det är inte orimligt.

  Sprayburkförsäljaren ska göra det.
  Limförsäljaren ska göra det.
  Den anställde i tobaksaffären / systembolaget ska göra det (i dessa fall verifiera att köparen är nykter samt att köparen är tillåten att köpa varan).


  Förlorar man intäkter så betraktar jag det som stöld.

  Gör man en illegal kopia av en av en ritning till en komponent i JAS planet kallar jag det stöld. Det kan till och med rubriceras som ännu allvarligare...

  Gör man en illegal digital kopia samma sak. Stölden är i slutändan monetär ( i det ögonblick det digitala materialet konsumeras av någon).

  När en bankanställd stjäl 1 öre från varje kunds konto så är det stöld trots att individerna inte åsamkats egentlig skada (ja någora drabbas ju av avrundningen men stölden är ju mot alla).

  SvaraRadera
 9. INGA FASCISTER PÅ VÅRAT NÅTET!!
  INGA FACSISTER PÅ VÅRAT NÄTET!!
  INGA FASCISTER PÅ VÅRAT NÄTET!!
  INGA FASCISTER PÅ VÅRAT NÄTET!!

  BELLA CIAO, BELLA CIAO, BELLA CIAO, CIAO, CIAO!!!

  SvaraRadera
 10. Ett exempel angående Sveriges vägar som är svenska myndigheters ansvar.

  Att köra rattonykter är olagligt.

  Inför obligatoriskt rattlås när ny modern tekniken så tillåter (vilket den väl redan gör).
  Låt Svensk bilbesiktning hantera att lagen efterföljs tillsammans med polisiära aktioner.
  Sätt mycket hög straffpåföljd på den som försöker kringgå låset.

  Bara för att ett brott inte kunde stoppas effektivare förr i tiden innebär det inte att det för alltid ska vara så.
  Modern teknik möjliggör ny kriminalitet men den möjliggör också nya möjligheter att stoppa kriminalitet, att beivra kriminalitet etc.

  För övrigt vet du väl hur rättvisan arbetar vid t.ex misstänkt skattebrott i företag etc ...
  Där är man ansedd skyldig till motsatsen bevisats med vissa direkta vardagliga påföljder ...

  SvaraRadera
 11. Jonny.
  Problemet med att förbjuda en öppen tracker är att du förbjuder massor med laglig trafik på samma gång som du stoppar den olagliga.

  Ser du verkligen inget problem med detta?

  Det vore som att förbjuda försäljning av alkohol för alla eftersom några missbrukar sprit och en del langar.

  SvaraRadera
 12. ConnyT -
  1. Andelen laglig trafik är oerhört låg i procent sett.

  2. Det finns ingen självklar anledning varför trackers/bit torrent teknik överhuvud taget skulle vara tillåten.

  3. Bara för att man t.ex skulle förbjuda denna teknik helt så innebär det inte att internet stängs av, däremot så går kanske den totala använda bandbredden ner till ca hälften och ger kapacitet för andra tjänster i framtiden.

  SvaraRadera
 13. Jonny:

  !. På vad grundar du påståendet att andelen laglig trafik är oerhört låg?

  2. Trackkers/bit torrent är brilliant teknik för nedladdning av stora filer - argument nog

  3. denna teknik bör ju användas för all (laglig) nedladdning eftersom den är processor/bandbreddseffektiv

  SvaraRadera
 14. 1. På undersökningar som gjorts och på egen erfarenhet av att titta på vilket material som distribueras.

  2. Nej, det är en teknik för distribution till många där aslla deltar och det är ju inget skäl i sig att tillåta det.

  3. Nej, halva bandbredden på internet lär härröra från just dessa överföringar som alltså till övervägande huvuddel är överföring av illegalt anskaffat material. Ta bort denna trafik och internet kommer att flyta bättre för alla användare och ha plats för framtida tjänster...

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.