Gadgeten innehöll ett fel

20100516

Invandring = minskad kriminalitet

Futurity.org %u2013 Drop in violent crime tied to immigration?: "During the 1990s, immigration reached record highs and crime rates fell more precipitously than at any time in U.S. history. And cities with the largest increases in immigration between 1990 and 2000 experienced the largest decreases in rates of homicide and robbery."

Ett vanligt argument från SD och andra är att invandringen (i vårt fall asylsökande och anhöriginvandring) med något slags automatik skulle leda till ökad brottslighet - alltså att etniska grupper (icke-svenska) skulle vara mer benägna att begå olika typer av brott. Nu har Tim Wadsworth visat att det åtminstona i USA förhåller sig precis tvärtom. Det är intressant och vore värdefullt om motsvarande studier också gjordes här - särskilt om skillnader kan påvisas.

7 kommentarer:

 1. En stor skillnad är vilka individer som invandrar.

  USA har inget skyddsnät för dessa, de som invandrar dit är i mycket högre grad inställda på att arbeta och åter arbeta. Att bygga upp ett bättre liv med eget arbete.

  Sverige har nästan ingen arbetskraftsinvandring, här är det tyvärr andra mekanismer som lockar. En obehaglig sanning men likväl en sanning.
  Att vi inte erbjuder lågkvalificerade låglönejobb i någon större utsträckning gör ju inte situationen bättre.

  Där kan till exempel RUT spela en bra roll, men det är ju socialdemokratin emot.

  SvaraRadera
 2. Jonny, du kanske skulle sätta dig in i USAs lagar som reglerar invandring, dessutom är den illegala sannolikt större (och det är väl de senare som där får slava för minimilöner - om de ens får den.

  Men som jag skrev - det vore intressant att göra en motsvarande studie här.

  "Mekanismer som lockar" - de flesta har flytt från någon oroshärd, undan förföljelse just med ambitionen att bygga upp ett bättre liv med eget arbete. Få har valt att ta sig hit för att bedriva brottslig verksamhet.

  Jag är inte emot RUT (även om det kan finnas bättre sätt att minska kostnaden för köp av tjänster). Dock - även en städare skall kunna leva på sin lön.

  SvaraRadera
 3. Ömma tår, jag vet. Verkligheten är inte kul.
  Visst, de illegala invandrarna (både i USA och Sverige) arbetar som slavar. Men de arbetar i hög utsträckning.

  De flesta som kommer till Sverige numera kommer tyvärr hit som ekonomiska flyktingar och inget annat.

  Vi erbjuder dem inte någon arbetsmarknad, vi förpassar dem till en tillvaro av försörjning och tristess. Vi låter dem bo i ghettoliknande områden.

  Vad är att vänta ?

  SvaraRadera
 4. Trodde det var dina tår som den refererade artikeln skulle trycka på.

  Vilka av de grupper som söker asyl idag räknar du som ekonomiska flyktingar - kristna irakier eller?

  Men visst - integrationen på arbetsmarknaden fungerar dåligt. Att de däremot väljer att bo i samma områden är tämligen naturligt (och precis lika i USA).

  SvaraRadera
 5. Mina tår mår bra men svensk hantering av invandrare är pervers.

  Istället för att anpassa invandringen till en nivå vi kan hantera och integrera så har vi med vår svenska naivitet tagit på oss en omöjlig uppgift.

  Det är våra svenska politiker och deras beslut som är roten till problematiken, inte invandrarna själva.

  Det är vår svenska politik vad gäller arbete, lönesättning, bidragsnivåer som är del av problemet inte vilket land invandrarna kommer ifrån.

  De som är t.ex politiska flyktingar ligger givetvis utanför diskussionen, men jag såg inte socialdemokratin stå på bastionerna och ta sin del av de vietnamesiska båtflyktingarna... nej det förstås, vi hade ju en svensk regering som stödde den nordvietnamesiska kommunistiska ockupationen...

  Dessa som i sanning behöver asyl från totalitära regimer som förföljer dem pga deras politiska åsikt, sexuella läggning etc , de är ju en försvinnande andel av de som kommer hit.

  SvaraRadera
 6. http://www.dn.se/debatt/journalisterna-morklagger-sanningen-om-invandrarna-1.627362

  "Från 1980 till 2006 har drygt en miljon uppehållstillstånd beviljats i Sverige, varav nästan alla permanenta, vilket skiljer Sverige från de flesta länder."

  "Endast 22.000 eller 5 procent av de asylsökande har fått stanna på grund av de är flyktingar enligt FN:s konvention"

  "Ytterligare 35.000 har kommit hit som utvalda kvotflyktingar"

  "Jämför man samtliga som beviljats uppehållstillstånd under dessa 26 år så är nio av tio varken klassade som flyktingar eller skyddsbehövande. Hela denna bild visar att det inte är sant att Sveriges mottagande av utländska medborgare främst värnar om de mest utsatta flyktingarnas rätt att få stanna."

  SvaraRadera
 7. Är inte all historisk erfarenhet en bekräftelse på att all invandring är av godo. Människors, länders och regioners utveckling har alltid varit beroende av nya tankar, nya sätt att lösa överlevnadsfrågorna på. Invandring ska dock inte sammanblands med kolonialism.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.