20100522

De opartiska domarna

Vad ska vi göra åt våra inkompetenta domstolar?: "Det leder mig till den tredje domen, som faktiskt är farlig. Den säger att Portlane inte får ge bandbredd till openbittorrent.com (förrän målet är avgjort i tingsrätten). Här visar domstolen hur samhällsfarlig en inkompetent domstol kan vara: en tracker är helt omedveten om vad den förmedlar, om möjligt ännu mer omedveten än Posten. Det är ren infrastruktur. Domstolen förbjöd just en bit infrastruktur för att någon hävdar att den avänds till olagliga saker."(Hittat via .)Man undrar om hovrätten i detta fall inte läst (och jag citerar en kommentar på Falkvinges blogg:

Är det inte snarare E-handelslagen som är intressant här?

16 § En tjänsteleverantör som överför information som har lämnats av en tjänstemottagare i ett kommunikationsnät, eller som tillhandahåller tillgång till ett sådant nät, skall inte på grund av innehållet i informationen vara skyldig att ersätta skada eller betala sanktionsavgift, under förutsättning att leverantören inte

1. initierar överföringen,

2. väljer ut mottagaren av informationen, eller

3. väljer ut eller ändrar informationen.

Överföringen och tillhandahållandet enligt första stycket omfattar även sådan automatisk, mellanliggande och tillfällig lagring av information som sker endast för att utföra överföringen, under förutsättning att informationen inte lagras längre än vad som rimligen krävs för överföringen.

1 kommentar:

  1. Du vet väl hur rättvisan arbetar vid t.ex misstänkt skattebrott i företag etc ...
    Där är man ansedd skyldig tills motsatsen bevisats med vissa direkta vardagliga påföljder ...

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.