20100530

Jag skäms inte

Jag skäms! Som medmänniska, som medborgare, som yttersta ansvarig för tystnaden.: "Jag skäms! Som medmänniska, som medborgare, som yttersta ansvarig för tystnaden.

Läs hela denna historia här."

Anders Nilsson är inte den enda som skäms, så gör också Opassande. Hanna Söderström blir däremot arg - och det är en ilska jag delar (fast förstås inte hennes märkliga syn på anhöriginvandring/ensamkommande flyktingbarn).

Mir Abbas Safaris öde är förstås en skam för den svenska nationen, för de människor som stiftat de lagar vilka knäckte honom och för de tjänstemän som i olika roller tillämpat/tolkat dessa lagar så att de drabbat honom på detta förödande sätt. Jag blir inte bara lite ilsk, jag blir rent ut förbannad!

Läs flera komentarer på Knuff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.