Gadgeten innehöll ett fel

20100508

Sir Ken Robinson on standardised tests

The Bonnie Hunt Show Videos: ""

Klart tänkvärt om standardiserade prov - är kanske skälet till att vi inte längre har sådana utan döpt om dem till nationella? Behöver inga kommentarer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.