Gadgeten innehöll ett fel

20100504

Patientupplevd kvalitet

Jag har blivit utvald!

När jag kom hem hittar jag en enkät i posten. Den kommer från Institutet för kvalitetsindikatorer och uppges vara en nationell patientenkät. Följebrevet har dock Catharina Barkman på Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning vid Stockholms läns landsting som undertecknare och i det får man intrycket att undersökningen inte alls är nationell utan görs på uppdrag av just SLL. Det intressanta är dock att jag uppmanas dela med mig av mina erfarenheter och synpunkter från mitt besök vid Djurö vårdcentral. Problemet är att jag såvitt jag vet aldrig någonsin besökt nämnda vårdcentral. Felet har uppmärksammats av SLL men i deras info finns ingen uppgift om hur man skall förfara eller vilket faktiskt besök man skall yttra sig om. Någon kontaktinfo till SLL/Barkman finns inte - däremot finns sådan till Institutet för kvalitetsindikatorer.

Är detta något att reta sig på? Ja. eftersom det tyder på en allvarlig brist i landstingets urval som alltså baserar sig på felaktiga uppgifter. Vid besök på vårdcentraler tvingas man legitimera sig och personuppgifter inkl. personnummer registreras. Ändå kan alltså antingen mina besök registreras på fel vårdcentral alternativt någon annans besök registreras som mina. Vilka effekter har detta på den statistik som landstinget rimligen vanligtvis för beträffande besök, sjukdomar etc.

"Felet har uppstått i utskicksfasen då följebrev och de cirka 30 000 enkäterna kopplats ihop på ett felaktigt sätt."

Mitt antagande - mitt namn anges på följebrevet men inte på enkäten där det istället finns ett nummer. Det finns alltså samband mellan personuppgiften på följebrevet och enkäten. Namnet på den felaktiga vårdcentralen finns på följebrevet - här torde/borde det finnas ett samband med namnuppgifterna på samma brev. Det senare är som sagt felaktigt och då blir ju frågan om sambandet mellan namn och enkät på motsvarande sätt är felaktigt. Ligger felet hos Institutet för kvalitetsindikatorer så har väl detsamma därmed diskvalificerat sig freån utförandet av studier inom kvalitetsområdet för tid och evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.