Gadgeten innehöll ett fel

20100319

Yttrandefriheten är absolut, existerar faktiskt inte annars

DN:s konstkritiker om principen som är helig – ibland: "Den sortens trista, besynnerliga självmål har gett ett sjaskigt drag åt projektet, som i ett slag förvandlats från en ironisk, konstfilosofisk grimas till frågan om en man och hans kulturella fördomar. Möjligen var det naivt att tro att det kunde vara något annat, jag vet inte, och jag förstår mycket väl de debattörer som i ljuset av den sortens uttalanden tvekar inför att ge Vilks sitt stöd. Som Åsa Linderborg skrev i en försiktig kolumn i Aftonbladet häromdagen gäller det att ”välja sina strider”"
Vi har åsiktsfrihet och det är gott. Vi har också grundlagsfäst yttrandefrihet och det är också gott. Vi har dock en villkorad yttrandefrihet dvs den gälller bar så länge vi inte kränker någon/t. Vi har alltså inte alls åsiktsfrihet för vi får faktiskt - enligt lag - inte uttrycka vilka åsikter som helst och då blir ju friheten rätt inskränkt. Dan Jönsson verkar ha uptäckt detta.För Åsa Linderborg är det inte lika uppenbart - hon förstår men ändå inte. Vilks har en "otrevlig" agenda och hans rätt att uttrycka den kan då faktiskt inte försvaras - patetiskt resonemang.

Enkelt uttryckt: åsikts- och yttrandefrihet är kanske de absolut viktigaste friheterna/principerna vi har lyckats kämpa oss till (allt annant baseras faktiskt på dessa), åsikts-och yttrandefrihet är absoluta - finns eller finns inte, inga mellanlägen möjliga, åsikts- och yttrandefriheten prövas bara då man tvingas försvara rätten att uttrycka fullständigt avskyvärda ståndpunkter - först då bekräftas principerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.