20100309

Kvinnor - vänster eller höger, fram eller bak

Kvinnor ombeds sitta längst bak i bussen.: " För några veckor sedan bestämde den israeliske transportministern att påbudet inte kan vara tvingande, men att det längs vissa busslinjer är möjligt att vänligt hänvisa kvinnorna till den bakre delen av bussen. Israeliska människorättsorganisationer menar att staten borde stoppa företeelsen eftersom den kränker kvinnor. Var gränsen går för rätten till religionsutövande på offentliga platser och vem är det som kränker vem? "(Hittat via Ortodoxas ökande inflytande i Israel.)Några tidningsrubriker med anledning av den Internationella kvinnodagen på temat kvinnor till vänster och män till höger får mig att associera till ovanstående inslag från radioprogrammet Människor och tro där vi ser ännu ett exempel på hur fundamentalistiska grupperingar inom de monoetiska religionerna med ursprung i Mellanöstern försöker flytta fram positionerna vilket i klartext betyder det rakt motsatta. Kvinnors rättigheter tycks vara det område som offensiven fokuserar på - segregerade bussar kunde man kanske vänta sig i Teheran men knappast i Israel, andra uttryck är förstås klädkoder för i första hand kvinnor (burkor, sjalar) men också kriminallisering av missfall(!) och abortmotstånd.

Frågan - som också diskuterades i samma Människor och tro-program - om kristendomens betydelse för formandet av det svenska samhället kan kanske i det ljuset besvaras genom att citera Christer Sturmark m.fl. från SvD Brännpunkt:
Svenska värderingar har inte formats tack vare kristendomen, utan trots den


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.