Gadgeten innehöll ett fel

20100319

Angiveri, skampålar och övervakning, nu finns ingen hejd längre

Misstankar om hasch på Lillhagaskolan: "Veckan före sportlovet spreds ryktet om att någon eller några rökt hasch på F-9-
skolan Lillhaga. Elever på högstadiet fick då möjlighet att lämna skriftliga anonyma tips till skol ledningen med namn på de misstänkta.
– Det förekom rykten och då uppmanades eleverna: ’skriv ner det ni vet’. Efter att det kommit fram namn kontaktades elevernas föräldrar, säger rektor Lars Lundberg."

Att vi befinner oss på ett nu brant sluttande plan (när det gäller personlig integritet, rättssäkerhet , åsikts- och uyttrandefrihet) är väl uppenbart för envar. Angiveriet som metod för övervakning är dock outvecklat och nu ser vi fler och fler exempel på att det också används (och att folk låter sig rekryteras till detsamma).

Men inte bara angiveri är lockande. Att hänga ut folk vid misstanke om brott har ju varit ett kännemärke för Länstidningen (krogägare särskilt drabbad grupp genom åren), nu anammas denna metod av landets justitieminister Beatrice Ask som idag föreslagit att misstänkta sexköpare skall hängas ut genom att delges misstanken i speciellt utformade försändelser.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.