20100305

Det största misstaget

Och de här ska vi regera tillsammans med?: "Privat konsumtion är alltså improduktiv i vänsterpartistens värld. Kan man också misstänka att alla pengar egentligen är statens och att det är en subvention att vi får behålla något själv?
Det är också en “moderniseringsstrategi” att ta ut än högre skatter.
När skatten sänks så är det staten som “slänger pengar” efter höginkomsttagare.

Att ta in vänsterpartiet i det rödgröna samarbetet är det största misstaget socialdemokraterna gjort under de snart 4 åren av opposition."
Den gode Laakso har surnat till - en artikel av Ali Esbati i Flamman tycks ha varit den utlösande faktorn. Hela hans resonemang ovan när det gäller Esbatis syn på privat konsumtion som något improduktivt (nu menar nog inte Esbati att all sådan är det men det låter lätt absurt så som han beskriver det) är träffsäkert.

Att samarbetet med vänsterpartiet skulle vara det största misstaget som socialdemokratin gjort de senaste åren är dock felaktigt. Det största misstaget är att före valet, därtill fösta av högeralliansen, presentera en koalition som regeringsalternativ. Förutom att det strategiskt var ett misstag att spela alliansen i händerna som framtvingar uppgörelser av den typ vi nyligen sett kring RUT-avdraget fråntar det väljarna möjlighet att rösta på tydliga alternativ.

Socialdemokratin behöver en jobbpolitik som inte bara handlar om att stärka förutsättningaran för utveckling av en tjänstesektor som kräver hög kompetens (och alltså är betjänt av satsningar på forskning och utbildning) utan också ser till att det utvecklas en betydligt större tjänstesektor som är inriktad på även i framtiden nödvändig service vars tjänster folk har råd att köpa respektive folk kan försörja sig på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.