20100308

Passar helt enkelt inte

I högsta grad möjligt med (S)-framgång i storstäder: "Med bara ett halvår kvar till valdagen går det inte att sätta sig ner med några omfattande analyser eller interna debatter för att klura ut partiets justerade budskap till den mer svårflirtade storstadsväljarna. Det handlar om samtal kring framtidsfrågor, som jobben och välfärden. Det handlar om att göra det i regioner där klyftorna mellan människor är särskilt tydliga. Något som det flesta inte gillar. Att de rödgröna har bättre svar på de frågorna än alternativet hyser i alla fall jag inga tveksamheter till. Men det räcker förstås inte.
"(Hittat via Knuff.)Peter Andersson tycker att vi inte har tid för analyser. Däri har han fel. Dessutom har många försökt men misslyckats med att få tillstånd den diskussion som handlar om ivad vi kommunicerar och nte hur vi kommunicerar. Storstäder i vår tid kräver en politik som passar ocksåför den miljön. Enkla schabloniserade budskap byggda på det förra århundradets politik duger helt enkelt inte. Taktiserande utspel ger helt motsatt verkan - väljaren (och faktiskt inte bara storstadsditon) är intelligent, kräver att dennes intellektuella förmåga respekteras, är välutbildad och ser förstås de problem som uppstår i närmiljön.

Det problemet finns inte - åtminstone om man får tro en del kommentatorer.

DN, SvD, Expressen alla samma artikel. Så bra att journalisterna på stora tidningar arbetar hårt.

2 kommentarer:

  1. Föga förvånande invändning, Peter. Men frågan är väl hur mycket och hur länge analyserandet kan fortsätta. Det som inte är gjort av det som borde ha gjorts kan man säkert lyfta fram oc älta. Men en risk med fortsatt analyserande är att valdagen har passerat när vi väl börjar prata med länets invånare...

    Jag tror att min rubriksättning mer utgår från en inre tro att det finns noll anledning att sprida negativism. Snarare tvärt om. Även jag jan se utmaningar....

    p

    SvaraRadera
  2. Jag menar att vi måste fortsätta diskussion, inte minst med storstadsväljarna själva. Därför är det viktigt vad vi faktiskt går ut med för budskap - fortsatt och utvecklad dialog snarare en slagordsmässigt framförande av mindre väl genomtänkta budskap. Väljarna, också i storstadsområdena, måste känna att vi inte bara har en allmänt hyfsad politik utan också att vi är lyhörda och kommer att utveckla vår politik i rätt riktning också under de kommande åren. Några områden är kommunikationer, integrationen, tillväxt inom hela tjänstesektorn, utbildning.

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.