20100328

CIA vill manipulera opinionen i Europa

CIA vill manipulera opinionen i Europa - DN.se: "Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA föreslår i en hemlig rapport att opinionen i Tyskland och Frankrike ska ”förses med” information som gör dem mera positivt inställda till ett fortsatt deltagande i kriget i Afghanistan."

I skolsammanhang brukar vi tala om källkritik som en mycket viktig förmåga att utveckla för barn och ungdomar. Skulle vara intressant att se en undersökning av hur denna förmåga ser ut bland den vuxna befolkningen. Och hur klarar man den om urvalet av intervjuobjekt manipulerats?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.