Gadgeten innehöll ett fel

20100301

Guillou har rätt men helt fel

Därför är det viktigt att kritisera USA: "s bättre.


Det enklaste skälet till att inte ägna så stor tankemöda och utrymme åt att kritisera talibaner är att så gott som alla som läser svenska är överens. Carl Bildt och jag har samma uppfattning om talibaner och deras ideologi, allt annat skulle förvåna mig högeligen. Sak samma med den teokratiska regimen i Iran och Nordkorea. På sin tid var det samma sak med Sovjetunionen.
Med USA förhåller det sig på ett helt annat sätt. USA ingår i den demokratiska gemenskapen där kritik och diskussion har betydelse, vilket inte gäller Iran, talibaner eller Nordkorea.
USA:s utrikespolitik avgör världens framtid och har en stor mängd anhängare och försvarare i Sverige, liksom i andra demokratiska stater. Även USA:s ekonomiska politik har stor, i vissa fall förkrossande stor, betydelse för oss i Sverige. Som den senaste finanskrisen visade."

Jan Guillou tillhör verkligen de lilla skara av professionella tyckare jag högaktar. Han är konsekvent, principiell och analytisk. Tyvärr gäller inte detta idag. Guillou ägnar sig i Aftonbladet åt att å den ena sidan helt korrekt konstatera att det är viktigare att kritisera USA än allehanda andra skurkatiga regimer/rörelser. Så långt är allt gott och väl. Däremot lyser å den andra sidan Guillous analytiska förmåga helt med sin frånvaro. Skälet är nämligen att USA ingår i den demokratiska gemenskapen. Trams. vill jag säga, men avstår.

Skälet är förstås att USA nu liksom för 40 år sedan under Vietnamnkriget är en imperialistisk stat. Faktiskt den ledande imperialistiska staten i världen. Kanske den enda som idag kan sägas sträva efter världsherravälde och som har de materiella förutsättningarna för dessa anspråk. Att så är fallet ser vi dagligen (och rätt många känner det in på bara skinnet) i flera delar av världen. Har egentligen otroligt svårt att förstå att Guillou faktiskt inte inser detta - kanske låter det sig bara inte uttryckas i Aftonbladet spalter.

Andra på Knuff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.