Gadgeten innehöll ett fel

20100329

Vi har bara ett liv och det är ett

”Offline” är kort sagt en gradfråga: "Numera är det bara stofiler som föreställer sig en motsats mellan ”cyberspace” och ”det riktiga livet”. Internet är verkligt och teknik är alltid närvarande. Tvärt om – ”offline” är en valmöjlighet som måste finnas om ”online” ska ha någon betydelse.

Personligen har jag resolut valt bort så kallat mobilt bredband. Min nätvaro ska inte vara etthundra procent mobil. Tvärtom uppskattar jag att kunna röra mig fysiskt in och ut ur nätskuggor och uppkopplingar. När jag behöver skriva går jag till ett bibliotek och slipper besväras av tanken på att jag skulle kunna vara uppkopplad."(Hittat via Klara.)Rasmus Fleischer gör en logisk tankevurpa. Först konstaterar han att bara stofiler gör skillnad på den digitala världen och det riktiga livet (analoga). Sen kräver han en distinktion mellan off- och online, och sällar sig därmed till dessa.

Att stänga av Titter-flödet eller liknande är ju inte konstigare än att vi tidigare valde att dra ur jacket när vi ville ha en stund för oss själva med frugan. Att vi samtidigt var stolta över att leva i ett land där faktiskt "alla" hade telefon och därför kunde nås både hemma och på jobbet är ju den andra sidan av myntet. Sett i backspegeln undrar man ju hur man fick vardagen att fungera när man inte också var nåbar till och från jobbet. Har man barn är den ökade nåbarheten oerhört värdefull, pappa kan alltid nås, om än inte alltid med omedelbart svar men meddelandet om att han söks har gått fram - om han så håller ett föredrag eller befinner sig på andra sidan klotet. iPhonen har revolutionerat mitt liv och det är en strålande upplevelse.

Vad vi säger till vem eller vilka är helt valfritt. Klara skriver "Det är ju en jättebra tanke. Men det måste också finnas en opt-in och en opt-out någonstans för vad man ska tvingas få veta av någon som man inte har bett om. Visst kan det vara väldigt bra att nära vänner i en chat får veta att någon just nu mår dåligt. Men om dessa är 50 personer som alla har olika känslor för nämnda person, ja då kan det bli mer komplicerat."

Jag som väl åtminstone åldersmässigt tillhör stofilerna skriver inte vad som helst (och läser inte gärna vad som helst) i publika sammanhang och de flesta sociala verktyg erbjuder ju just detta val - privata meddelanden versus deltagande i det publika. Inte konstigare än att vi har möten på jobbet vars motsats är samtal i korridoren eller diskret bakom stängd därr i någons rum. Helt olika samtal förs.

Uppdaterat: Martin Jönsson kommenterar samma fråga med utgångspunkt från Bjästafallet (där alltså helt oacceptabelt agerande mot våldtäktsoffer ersätts av mobb mot förövaren och riktigt klantig vuxenvärld i hans närhet)

1 kommentar:

  1. Vi jhar en kommuikativ big bang, ett gigatiskt framsteg för mäskligheten, varigenom livets spel i ett steg förs upp till högre nivå. En ny existensdimension har öppnats genom depresonaliserande reduktion till ren intertextualitet. Internet synliggör bland annat allt hat som alltid funnits inom oss, under ytan. Det är en upptäckt, och den som förstår att rätta sig härefter vinner ett försteg i den allmänna konkurrensen. Who controls the inside controls the outside.

    - Peter Ingestad, Solna

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.