20100320

Inte bara whiskey

Klart Morfar ska få röka och dricka vin: POLITIK. INTEGRITET. Jag läser Sakine Madons utmärkta artikel i dagens Expressen: Farmor har rätt till sin Whiskey. Jag förstår inte att detta behöver utredas. Eller rättare sagt snarare är utredningen felaktigt riktad. Det som behövs är en total översyn över vår äldreomsorg och äldrevård.
Thyra Frank som driver ett kommunalt äldreboende i Köpenhamn gör det efter olikhetsprincipen. Om en äldre rökt hela sitt liv menar Thyra att hon visserligen har makten att ta av henne rökverken men knappast den moraliska rätten. På samma sätt sprids bulldoften på boendet när de äldre är med och bakar bröd""

Äldrevården och dess organisering är ett rätt vanligt förekommande diskussionsämne hemma hos mig - min fru jobbar med sånt. Finner ofta att de för mig fullständigt självklara utgångspunkterna kolliderar med organiserandet av denna verksamhet. Det verkar faktiskt som - även om hon (min fru) jobbar på ett relativt bra ställe - om det inte är de boendes absoluta rätt att fortsätta sina liv om än med omvårdnad i kommunal regi inte alls är utgångspunkten. Istället är det bemanning, regler och annat som styr, som gör att vuxna människor läggs på dagtid, att vixna människors vanor inte respekteras, att livspartners tvingas leva skilda åt.

Låt mig vara helt klar:

Äldre som behöver omvårdnad i hemmet eller på äldreboende skall ovillkorligen respekteras

Inga, absolut inga, regler oaktat om de kan härledas från arbetsmiljö, ekonomi eller annat byråkratiskt får inskränka vuxna människors livsstiulsval även om de behöver omvårdnad.

För att komma fram till detta behövs inga utredningar, för att utforma ett regelverk som tvingar fram detta behövs inga utredningar. För detta krävs politisk vilja.

Rosemari Södergren tar också upp denna fråga.

3 kommentarer:

  1. Bra och tydligt skrivet Peter. Vårt parti måste ta tag i detta på samma sätt som vi måste få slut på okynnesmedicineringen i äldreomsorgen.

    SvaraRadera
  2. Huvudet på spiken Peter. Det är förskräcligt att se hur äldreomsorgen, eller snarare skillnaden mellan de stora orden om dess förträfflighet och verkligheten, har utvecklats. Sett i det perspektivet så blir rut-dabatten fullkomligt absurd. Ungefär som då ledande företrädare för mitt parti stod fram och försäkrade att de lpnga sjukvårdsköerna var beviset för och höjden av en demokratisk vård.

    SvaraRadera
  3. Och hur får vi partiet att ta fram en vision värd namnet på detta område (liksom på andra förstås)? Här vore det ju relativt enkelt att uttrycka målsättningar, kanske lite svårare att hitta vägar för genomförande.

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.