Gadgeten innehöll ett fel

20100401

Interpellationssvar, kursplaner och digital kompetens

Svar på fråga

2009/10:676 En nationell IT-strategi i skolan
: "Det är viktigt att skolan utnyttjar alla de möjligheter som informationsteknik (IT) erbjuder till att stimulera och underlätta elevernas lärande. IT och tillgång till datorer förbättrar i sig inte elevernas lärande, men det finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens.

---

Mot bakgrund av ovanstående avser jag inte i dagsläget att vidta några ytterligare åtgärder.

"

På något sätt tycker jag Jan Björklunds besked står mot hans partikamrat Camilla Lindbergs besked som hon gav i en kommentar till mig i slutet av februari:
Du undrade om vi pratar med varandra inom partiet, och det gör vi även om jag ibland känner mig som en ensam ö ute i Atlanten...Artikeln är sanktionerad av vår partiledare tillika Sveriges skolminister, så det börjar hända saker.


Frågan om användandet av IKT i skolan är inte, och får inte reduceras till, huruvida det förbättrar elevernas lärande. Tvärtom så måste, år 2010, IKT vara det naturliga valet när det gäller utförandet av de med lärande sammanhängande arbetsuppgifterna (ta del av information, bearbeta information, dokumentera resultat, vara kreativt skapande osv) i skolan precis så som det är det naturliga valet överallt annars i vårt samhälle. Motiven för detta är två, dels att det ger alla en digital kompetens (och vår ambition att ha en likvärdig skola kräver detta), dels att just en sådan digital kompetens är en helt avgörande förutsättning för ett aktivt medborgarskap i vår tid (och vår ambiton att fostra demokratiska medborgare kräver detta). Att vi sedan kan utnyttja närvaron av IKT för att skapa en mer motiverande undervisning är en ren bonus. Till denna bonus hör också att IKT faktiskt väl lämpar sig för att utveckla 21st century skills som ju ökar människors anställningsbarhet - alltså kommunikativa, kollaborativa, kritiska och kreativa förmågor.

Frågan blir då inte huruvida begreppet digital kompetens nämns i Skolverkets förslag till nya kursplaner för grundskolan och likställda skolformer, så som Karin Lindström ställer frågan i CS, utan om de skrivningar som finns när det gäller innehåll och bedömningskriterier är tillräckliga för att uppnå densamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.