20100420

På LTs förstasida i morgon?

LT + LAS = :(: "Jag vill bara utfärda en varning och berätta hur Länstidningen i Södertälje kan behandla människor."

Idag gjorde LT stort nummer av hur Telge Rent behandlat Elisabeth Löfgren. Det är förstås utmärkt.

Nu ser jag fram emot lika stor rubrik/placering av LTs egen behandling av Nicklas Thegerström.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.