Gadgeten innehöll ett fel

20100413

Stängda samhällen ruttnar

Har precis avslutat läsningen av Anders R Olssons bok Att stänga det öppna samhället, Tusculum Förlag, ISBN 978-91-976567-4-0, utgiven 2008. Det får man utan tvekan säga var en synnerligen upplysande läsning. Olsson tillhör dem som engagerat sig i frågor som rör yttrandefriheten, offentlighetsprincipen och integriteten under mycket lång tid, långt innan i synnerhet de senare blev politiskt mode. Det intressant med Olsson är att han dels resonerar kring vad personlig respektive medborgerlig integritet är (och det är inte ett och detsamma), dels pekar på de senaste 30 årens inskränkningar av offentligheten. Som baksidestexten anger
"Anders R Olsson har som journalsit och författare följt lagstiftandet kring medborgerliga fri- och rättigheter i trettio år. Med denna bok gör han upp med många dåligt underbyggda argument i den politiska debatten. Måste yttrandefriheten och offentlighetsprincipen verkligen inskränkas för att värna den personliga integriteten? Och måste den personliga integriteten offras för att skapa ökad säkerhet?

Det som sker, visar han, är att vi steg för steg stänger det öppna samhället. Inte i något land har sådana åtgärder gett medborgarna ett starkare skydd för integriteten eller större fysisk säkerhet.

Det stängda samhället är inte lösningen.

Stängda samhällen ruttnar inifrån."


Olsson visar att lagar som PUL faktiskt är konstruerade baserade på ett föråldrat paradigm och istället för att garantera skydd för statsmaktens kränkning av vår integritet i praktiken kommit att bidra till en allt mer minskad offentlighet vilket urholkar vår medborgerliga rätt att granska det offentliga maktutövandet.

Mycket läsvärt för alla demokrater!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.