Gadgeten innehöll ett fel

20100420

Vem är progressiv

Ej progressiv bloggare längre: "Jag är inte längre en del av en progressiv bloggrörelse på Internet. Jag väljer att ta bort min blogg från Socialdemokraternas netroots och räknar mig inte längre som hörande till det nätverket. Nu i eftermiddag har jag skickat in en begäran om att bli bortplockad. Bakgrunden är följande:

När Netroot bildades så var det ett nätverk som jag uppfattade som en kreativ idésamlande gräsrotsrörelse i den sociala mediesfären. Ett nätverk som skulle kunna vara en länk för dialog kring politiken både som inspiration för politikens utveckling och som skapare av debatt utanför de vanliga leden. Det kändes inspirerande och intressant. Sedan förändrades fokus markant. Det viktigaste blev att vara det största nätverket med de högst rankade bloggarna på olika listor. Det fokuset blev jag aldrig bekväm med, framförallt inte när vägen att nå de olika listornas toppar gick genom ett gödslande med länkar i avsaknad av relevans i allt för många fall."

Man måste verkligen hysa mycket stor respekt för den gode Erik Laakso även när man inte till alla delar håller med honom. Själv har jag lärt känna honom via diskussioner på våra respektive bloggar, genom våra gemensamma, till att börja med rätt fruktlösa ansträgningar att få progressiva bloggare att länka till varandra (som Erik också kommenterar), vårt gemensamma stora engagemang mot Boström/storebrors/övervakningssamhället och vid ett antal möten i anslutning till detta. Hoppas/vet att jag i alla fall tillhör de vänner som består.

Dock - det är inget kriterium på progressiva bloggar/e att de tillhör nätverk som Netroots. Det är idéerna man framför som avgör och megafonerna tillhör inte de med spännande ideer. Vill man ha sådana - och det är i alla fall mitt kriterium för att bli intresserad - fär man fortsatt söka hos sådana som Erik.

Själv har jag inte riktigt iaktagit den utveckling av Netroots som Erik reagerar mot. Visst har valkampanjsinslaget ökat och ibland känns det som om de mest aktiva har en för en gräsrotsrörelse förbluffande tillgång till tid att blogga (verkar som en slags professionalisering pågår). Möjligen är det också så att jag borde saknat den typ av mail som Erik saknat men det kan också vara så att jag helt enkelt missat - numera är min tid rätt begränsad. Att sådana som Jinge och Anders Svensson anslutit sig har jag helt missat - jag sköter mitt bloggläsande via RSS. Har - i förhållande till Erik - dock mindre problem med dessa, betydligt svårare för de allt allvarligare konsekvenserna av det rödgröna samarbetet som dels var ett strategisk misstag från början (att spela Alliansen i händerna), dels tycks innebära att vi (alltså s) inte längre kan driva en självständig politisk linje.

1 kommentar:

  1. Haha, ja, Erik är nog mer progressiv än de flesta på netroots.

    Mera kommentarer här:
    http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/04/blogga-for-att-diskutera-eller-vara.html

    SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.