20100124

USAs övervakningslagar möjliggjorde hackandet av Google

U.S. enables Chinese hacking of Google - CNN.com: "Google made headlines when it went public with the fact that Chinese hackers had penetrated some of its services, such as Gmail, in a politically motivated attempt at intelligence gathering. The news here isn't that Chinese hackers engage in these activities or that their attempts are technically sophisticated -- we knew that already -- it's that the U.S. government inadvertently aided the hackers.
In order to comply with government search warrants on user data, Google created a backdoor access system into Gmail accounts. This feature is what the Chinese hackers exploited to gain access."





Är det fortfarande någon som tror att övervakning av datatrafik inte kan missbrukas?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.