20100119

Inspektion för utveckling

Skärpt kontroll av skolor nödvändigt: "Det är anmärkningsvärt att de brister inspektionen har funnit, liksom skillnaderna mellan skolor, är så omfattande i ett skolsystem som har som mål att vara likvärdigt för alla elever. Mot bakgrund av detta skärper vi nu ytterligare vår modell för tillsyn. Den regelbundna tillsynen ska gå igenom alla skolor på fyra och ett halvt år. Syftet är att säkerställa att kommuner och fristående skolor ger alla elever förutsättningar att nå de nationella målen för skolan."
Höga ambitioner för den nya modellen för skolinspektion i Sverige Ann-Marie Begler presenterar. Man får hoppas att Ofsted inte varit förebild - den brittiska modellen har nyligen fått hård kritik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.