20100117

Skoldebatt - om vad

Dålig skolretorik hos PJ i SvD: " Ett nytt lågvattenmärke är PJ Andrs Linder´s krönika i dagnes SvD. Jag vet att PJ älskar Björklunds skolreformer, men någon måtta i osakligheten får det väl ändå vara, eller?"

Mats Pertoft är kritisk mot PJ Anders Linders krönika om skolpolitik i SvD och sett ur hans miljöpartistiska perspektiv har han naturligtvis visst fog för sin kritik. Det intressanta är dock att vare sig PJ Anders Linder eller Mats Pertoft diskuterar det som den skolpolitiska debatten i stor utsträckning borde fokusera år 2010. Linder öppnar egentligen för det genom att referera till Globaliseringsrådet men verkar inte ha förstått att vi - när det gäller innehåll som ju är intressantare än organisation - borde ägna betydande energi åt att analysera vilka kunskaper skolan faktiskt skall bidra med (bidra till att barn och ungdomar lär sig). På utrikiska brukar det kallas 21st century skills, varav en del utgörs av digital kompetens, alltså de kunskaper, färdigheter och förmågor de behöver utveckla för att kunna bli lärande kreativa medborgare i ett alltmer digitaliserat samhälle.

Ett viktigt skäl till att debatten borde handla om just detta är att Skolverkets förslag till nya kursplaner för grundskolan just nu är ute på remiss (svar senast den 5 februari).

I början av förra veckan samlade Learning and Technology World Forum 75 ministrar och 750 experter från 60 länder. Bland ministrarna var inte Sverige representerat. Konferensen öppnades av Gordon Brown som engagerat talade både om utveckling av skolan (och behovet av att ge alla tillgång till IT) och om utbildningens roll när det gäller samhällsutvecklingen. Som en del i konferensen kunde man besöka Be very afraid - en utställning som syftar till att visa att skolan håller på att omsprungen, lämnad - när det gäller att vara källa för lärandet - av barn och ungdomar själva som hittar nya sätt, nya platser, nya områden för sitt eget lärande.

PS Tvärtemot PJ Anders Linders enfaldiga angrepp på "motståndare till .... ordning och reda" så finns det förstås ingen som är motståndare till det men självfallet olika meningar om hur det uppnås. Retoriskt är det ju dock tydligen faktiskt möjligt att med viss framgång använda sig av detta sätt att argumentera vilket ju gör diskussion rätt meningslös. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.