Gadgeten innehöll ett fel

20100127

Kan inte väghållaren ploga

Vägverket har tappat kontrollen. NCC kammar in vinsten!: "• Alla har sett bilarna från snösvängen, med plogbladet fem - 10 centimeter upp i luften, som lämnar massor av snö kvar på vägbanan, och som kör med saltspridaren i högsta fart. Så gick det ALDRIG till när Vägverket skötte snöröjningen i egen regi. Men plogbladens skär kostar pengar, och de slits när de ligger an mot vägbanan. Därför en decimeter upp i luften...
••• Vägverket betalar för en vinterväghållning i Sverige som blir sämre för varje år. Entreprenörerna blir rika. Vi bilister får ta smällen"

Robert Collin har helt rätt, det är helt fantastiskt att kunna iakta den försämring av vinterväghållningen som skett i vår del av landet under de senaste 40 åren. Själv minns jag från min barndom de helt renplogade vägarna i Östergötland, och så sent som på 70-80-talet fungerade faktiskt snöröjningen tämligen väl här på Mörkö också. Sedan dess har dock det sluttande planet närmast blivit en brant utförsbacke. Sedan Peab bestått oss under några år med mycket begränsad plogning och istället salt i gigantiska mängder tänkte man vid byte av entrepenör att nu måste det väl ändå bli bättre, men icke. Numera plogas vägen från Nora-korset och ner till Oaxen med bladet just sådär en 5-10 cm över vägbanan (precis som Collin beskrivit). Numera saltas inte sträckan så den kvarvarande snön packas relativt snabbt ihop till ett isliknande täcke. Då vågar inte SLs förare köra, för sandning är en sällan sedd lyx.

Hörde Collin i en diskussion på P1 tidigare idag. Någon stackare från Vägverket försökte fruktlöst försvara Vägverkets inkompetens.

Försämringen av väghållningen gäller ju för övrigt också inom tätbebyggt område. I min barndom skottade man rent på trottoarerna. Numera tillämpas samam princip som på vägarna, plogbladet ställt så att mycket snö blir kvar med efterföljande isbildning. Helt absurt faktiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.