Gadgeten innehöll ett fel

20100124

Jørn versus Espen - lärare versus førsteamanuens

lærerne – håret i suppen?: "For at mulig tvil om hans rett til å uttale seg om andres inkompetanse skulle ryddes av veien, brukte Andersen både i “kladden” og selve foredraget en del tid på å forklare hvor lenge det var siden han hadde sendt sin første epost og benyttet andre tjenester. Dette også for å underbygge tese 8: IKT er ikke ny teknologi, og dagens løsninger er ikke avanserte. Nei, det er nok riktig det. Jeg har selv kommet med noen hjertesukk over hvor lite nysgjerrige mange av mine kolleger har vært på hva digital teknologi kunne bety for læring og utdanning. Men det er også et faktum at den infrastrukturen våre bevilgende myndigheter har gjort det mulig for oss å operere innenfor inntil nylig, har virket svært begrensende på den pedagogiske utviklingen. Det hjelper ikke oss at BI har hatt internt epostsystem siden 1982, når elevene på min nye, moderne skole fikk 1-til-1 dekning av bærbare PC’er først i fjor. På barne- og ungdomstrinnet er utstyrssituasjonen enda verre. I det daglige arbeidet rundt omkring på skolene er dette faktisk ganske nytt, og vi som befinner oss ute i klasserommene skal drive utviklingsarbeidet for å utnytte disse verktøyene best mulig samtidig som vi skal oppfylle læreplanmål og forberede til eksamener og gjøre svært mye av det vi også gjorde før."(Hittat via Morten Oddvik.)Just frågan om den infrastruktur vi (i bemärkelsen skolhuvudmän, utbildningsdepartement) erbjudit är faktiskt central. Det går faktiskt inte att använda ikt vettigt om man inte har tillgång. Försök själv tänka dig att arbeta utan tillgång till verktyg!

Låt parollen vara "varsin"!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.