20100127

Man får väl låta barnen ta in på hotell

Busslinjer avstängda på grund av snökaoset: "Också SL:s linje 785 till Skanssundet på Mörkä är indragen, åtminstone på Mörkö.
Efter 14.52-avgången, som fungerar som skolbuss för många på Mörkö, kommer bussen att vända vid Hölö kyrka. 785 kommer att gå mellan Järna och Hölö under eftermiddagen och kvällen."

Från ett regnigt Göteborg noterar jag att (det här inte blivit något oväder av den kaliber som meterologernavarnat för) men att just den dåliga väghållningen jag skrev om igår nu igen innebär inställda bussturer. Det är ju löjligt. Dels borde förstås Vägverket se till att vägarna också på Mörkö är farbara, dels kunde man ju tänka sig lite mer kompetent personal hos Nobina (däck på bussarna som är lämpliga för årstiden är ett förslag). Intressant också att man bara ställer in - hur skall 16-åriga gymnasister då ta sig hem??? De springer väl inte omkring med pengar till taxi.

Samtidigt illustrerar de problem som vädret förorsakar bland annat att kollektivtrafik inte löser alla transportproblem.

Collin kräver Claes Tingvalls avgång, ett tämligen modest krav:

"Inför jultrafiken till fjällen fick Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall utrymme i många tidningar och andra medier. Han manade till säker körning. Och han uppmanade alla att välja det han kallar ”säkra vägar”, alltså vägar med mitträcken som ska förhindra mötes­olyckor.
Men han nämnde ingenting om att han godkänt att snösvängen bygger om mitträcket till en ramp, till en katapult, som i stället för att fånga upp bilen slungar iväg den upp i luften och över till motsatta körbanan. Eller som nu i veckan – ner i ett iskallt vattendrag."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.