20100124

Apropå lagstiftning

Oscar Swartz :: Texplorer: Carl Bildts verkliga agenda: "Carl Bildt skriver idag 5639 tecken på SvD Brännpunkt enligt mitt ordräknarprogram. Artikel har fått titeln "Friheten på nätet måste försvaras". Det låter ju fint. Men är så mycket bluff och båg att endast ärrade politiker har mage att framföra något sådant. Sådana som har tappat kontakt med alla människor som finns utanför den egna klassen som lyxflänger mellan mottagningar och toppmöten.

Här kommer en läsanvisning:

Stryk de första 3924 tecken.
Stryk de sista 1008 tecknen.
Då återstår kärnan som utrikesministern försöker dribbla bort genom tal om elaka regimer och tal om hur härlig friheten på nätet är. Det återstående stycket sammanfattar hans - och svenska regeringens - egentliga agenda:

"Det är uppenbart att det internationella regelverket är alldeles för svagt och att de medel som finns för att säkra efterlevnaden av de regler som finns är otillräckliga. Brukarna har hamnat rejält på efterkälken i förhållande till missbrukarna.""(Hittat via .)Bara att hålla med Swartz som också pekar på en del ytterst märkliga polisinsatser (i Malmö och Umeå). Frågan är dock om det verkligen är så som Swartz menar att detta beror på att Bildt m.fl. tappat kontakten med människor utanför den egna klassen (vilken den nu är) - är inte ett rimligare antagande att de ytterst väl företräder de klassintressen i vars intresse det ligger att kontrollera befolkningen för att behålla makten, för att bevara rådande (ekonomiska) ordning.

1 kommentar:

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.