20100117

För den som inte...

förstår så finns det ett visst samband mellan min kritik av Pertoft/Linder och min beundran för Brockman.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.