20100101

Slå inte men hur....

Varför är denne man en hjälte?: "Jag förstår ingenting. Ronald ska inte gå runt och slå barn. Punkt slut. Det är inte särskilt härligt med ungar som kallar äldre för "gubbjävel". Men det är rentav sorgligt med en vuxen människa som blir så provocerad av ett barn att han känner sig nödgad att slå honom. Jag förstår faktiskt inte vad folk menar när de tackar Ronald för att han "modigt stod upp mot buset". Stod upp? Han slog en liten pojke. Hur är det modigt?
Jag tycker nog att Ronald genom den där örfilen bevisade att han faktiskt var "en gubbjävel". Bra att han fick sitt straff. Härligt!"

Självklöart skall man inte slå barn (ingen annan heller för den delen). Frågan är dock hur mycket av annan typ av "våld" vi skall acceptera och vad göra när gränser passerats. Förstörelse av vad annan åstadkommit är en typ av våld som kan upplevas mycket "kränkande". Får man reagera och hur?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.