Gadgeten innehöll ett fel

20090801

Läsvärda bagateller

Anders Nilssons bagateller är läsvärda, inte bara för Froding. Inte är hans kommentarer av det som många kallar skoldebatt heller bagatellartade - snarast tvårtom och lite av "huvudet på spiken".

Bagateller om rätttrogna: "En debatt som kunde ha handlat om kvalitet, god förvaltning av skattebetalarnas pengar, människor inflytande över sin vardag, ja kort sagt en debatt om det goda samhället, förvandlas till en debatt om principer. Likt Tennyssons eremit på pelaren, som ser sina ben ruttna under honom, så skall folket fås att förstå att det blott är de rättrogna som i lidandet kommer till paradis."

Kanske till skillnad från Nilsson gillar jag principer, tycker att sådana är viktiga. Saknar däremot fullständigt resepekt för principryttare och har mycket högt ställda krav på vad som kan vara en princip. I politiken gäller t.ex. att inga, absolut inga, lösningar kan vara principer eftersom de ju utgör medel för att uppnå mål.

Princip, ett påstående som visat sig allmängiltigt, eller som någon eftersträvar att följa.

Princip. (2009, maj 27). Wikipedia, . Hämtad 16.07, augusti 1, 2009 från http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Princip&oldid=9273566.


Mål kan däremot vara principer, eller kanske snarast den uppfattning som ligger till grund för formulerandet av målen. För att ta den nu pågående debatten som exempel:

Vi kan ha som mål att alla människor skall ha lika tillgång till vård, skola och omsorg.

Vi kan ha som medel att uppnå detta mål genom gemensam finansiering (skatt, kooperation, försäkring eller liknande)

Principen är allas lika värde - vår socialdemokratiska ideologis hörnsten.

Lars Weiss tillhör dem som förväxlar principer/ideologi med vad man bara kan kalla traditionalism:

Jag tror att de sex socialdemokratiska oppositionsråden och utbildningsnämndsordförandena tydligt markerar att Jämtins ideologiska renlärighet inte är vägen tillbaka till köttgrytorna – och att drygt 100 000 i vinstutdelning per friskola i Stockholmsområdet (om man slår ut de 39,6 miljonerna på samtliga skolor) är ett mindre ont.

”Vi har svårt att se poängen med att det är acceptabelt att göra vinst på att bygga en skola men inte att driva den. Det är samma skattepengar som betalar båda”, skriver de sex.


Inom parantes - Weiss har ju inte ens fattat att det inte är oppositionsråd som uttalade sig, men det är ju marginellt.

Jag skrev i morse
Debatten handlar inte alls om skolan, om så skulle den förstås fokusera på hur vi garanterar att alla barn oavsett i vilken skola de går får den bästa tänkbara undervisning. Då skulle den handla om hur vi faktiskt garanterar att alla barn går i en skola som ger dem möjlighet att tillägna sig de kunskaper och färdigheter som 2000-talet kräver. Då skulle den handla om hur vi ser till att alla barn får gå i en skola som är utrustad för den tid vi lever i och som därmed kan ge dem en föberedelse för den tid de kommer att leva i om 5, 10, 15 år.


Hos Jämtin var det inte heller bara vinster i friskolor som adresserades, hon angrep egentligen all vinstutdelning som helt (eller delvis?) baseras på skattefinansierad verksamhet. Förutom de invändningar man kan ha mot det resonemanget så har ju den diskussionen ingenting med skolpolitik att göra, men är man vilse så är man.

8 kommentarer:

 1. Det som jag tror vi(du, jag och några till) kanske har lite svårt att fatta är att det verkligen är en politiskt princip att offentligt finansierad verksamhet ska utföras av offentligt ägd förvaltning. Det är inte självklart att det viktigaste är att ha "som mål att alla människor skall ha lika tillgång till vård, skola och omsorg." För en del i vårt parti är det viktigaste vem som utför det, verksamhet ska inte läggas ut på entreprenad och varje städning eller matlagning eller transport som har lagts ut på privata företag är en förlust för ideologin och återtagande är det långsiktiga målet. Det är också det Anders så begåvat opponerar emot eftersom den som kramar ägandeformen så lätt glömmer människorna som har behov av välfärden.

  SvaraRadera
 2. Peter, nog har jag principer alltid, och jag har slagits för dom i betydligt skarpare läge än vad den svenska ankdammen erbjuder. Där lärde jag mig att utan principer överlever du till lunch, med principer till dagen därpå, hävdar du dina principer med åsikter så klarar du dig till kvällen men gör du det med argument så kan du klara dig hela vägen.

  Och mina principer om frihet, jämlikhet och rättvisa har bara en kampsång, "Walk a mile in my shoes".

  SvaraRadera
 3. Ni socialliberaler kommer aldrig att kunna övertyga mig om att ägarna till ett privat företag som har som sitt primära mål (och medel) att på en kommersiell marknad inom det ekonomistiska systemet kapitalism gå med så stor vinst om möjligt kommer att uppfylla det socialdemokratiska målet om att "alla människor skall ha lika tillgång till vård, skola och omsorg."
  För de privata ägarna är inte intresserade av alla människors lika behov av välfärd, de är enbart intresserade av pengar!
  Och så måste de vara för att överleva i ett kapitalistiskt system!
  Och för att gå med så stor vinst som möjligt så kommer dessa privata företagsägare att hela tiden betrakta och driva sin verksamhet ur ett förkalkylerat lönsamhetsperspektiv där det gäller att "dra sig till" eller "dra till sig" de människor och verksamheter som är mest ekonomiskt lönsamma för dem.
  Och det har vi sett nog av i Reagans och Bush´USA och Thatchers England.

  SvaraRadera
 4. Bengt: Du har alldeles rätt för en gång skull. Ingen privat skola kommer att uppfylla "alla människor skall lika tillgång till vård, skola och omsorg." Och det kommer ingen kommunal skola heller. Det är helt enkelt inte deras uppgift. Det är de demokratiska församlingarnas uppgift.

  När det gäller skolan så är det ju inte ens ett socialdemokratiskt mål allena, vi har skolplikt i det här landet och vi har valt politiker i de demokratiska församlingarna för att se till att den fullförs.

  Själva skolan, oavsett den är privat eller kommunal, har bara att följa lagar och förordningar och de budgetramar som KF och KS lägger fram.

  Nog hade varit roligare om mera framåtsyftande om vi hade diskuterat skolans innehåll, föräldramedverkan, lokalstyre, elevinflytande och kunskapsmål istället för att behöva diskutera med sådana som dig som inte ens tycker att du behöver hålla reda på verkliga förutsättningarna.

  Det är som att diskutera fotboll med en som envisas med att bollen är för rund eller att det är för många spelare i motståndarlaget. Till slut blir det infantilt.

  SvaraRadera
 5. Nog har sossarna förut diskuterat skolans innehåll, föräldramedverkan, lokalstyre, elevinflytande och kunskapsmål i den offentligt drivna skolan,. Men detta är ju meningslöst när det kommer in privata, insynsskyddade skolföretag som med skolans skolans innehåll bara menar marknadsföringsmässigt lockande inslag som skall ge vinstmaximering!
  Och sen du, Anders? Jag tycker att du mer och mer uppträder som en rättshaverist i dina enbart negativa anklagelser mot den offentligt drivna välfärden1

  SvaraRadera
 6. Du vet Bengt, den man älskar agar man. :) Och det betyder att jag är kritisk till ett system som inte blev det som jag och många andra socialdemnokrater hade hoppats på, då på 1970-talet när bygget tog sin början.

  Och det förvånar mig inte att de som är direkt ansvariga för det här bygget, de som skrev partiprogrammen, de som satt i partistyrelsen och i riksdagen och fattade alla besluten, nu framträder och med näbbar och klor försvarar sitt livsverk. Vem f-n skulle vilja titta tillbaka efter 40 år och erkänna att det blev skit? Nej då försvarar man det ännu mer och skyller "skavankerna" på andra, "de som inte varit lika principfasta", "de andra". För det kan ju inte var något fel med deras livsverk! Detta är klassisk psykologi, men jag kan ju inte försvara systemet bara för att det är synd om arkitekten.

  Och systemet är sjukt, vi kan dagligen se hur människor förnedras, dödas och lemlästas av det här systemet. Jag tror inte de arkitekterna kommer att gå i fronten för att ställa saker tillrätta men jag vet att ett politiskt parti som vårt kan göra det. Det kämpar jag för.

  Du kan säkert slippa undan genom att kalla mig rättshaverist, men jag lever ett liv som är så mycket större än så, att några enstaka bloggtexter skulle göra mig knäpp är jag inte rädd för. Men jag skulle gärna ta med dig runt på några sjukhus så att du får träffa de som överlevt och de anhöriga till de som dött. Där kan du lovprisa ditt system och överlever du så har du i alla fal garanterat sett till att det inte blir någon valvin(s)t nästa år. För det är ju det du vill eller hur?

  SvaraRadera
 7. Bengt Nilsson: Nu var det ju inte de konservativa i Storbritannien som privatiserade sjukhusen, kollektivtrafiken eller statliga foretag, utan detta hande under Blair.

  Sossar har inga principer, for det var dom som gjorde samma sak under 90-talet, och nu ljuger dom om det, och latsas som om det var de borgliga partierna som gjorde det.

  Du kan inte bevisa for mig att offenlig sektor ar battre an privat heller. Det beror helt och hallet pa vem som driver sjukhusen och hur bra dom gor det.

  Det ar du som ar rattshaveristen.

  SvaraRadera
 8. Meningsutbyten är oftast nyttiga - de berikar, klargör och i bästa fall förändrar. När man börjar kategorisera samtalsparterna utan någon annan mening än att etikettera dem med något som man definierar som negativt uppvisar man dessvärre en inställning till diskussionen som knappast tyder på intresse och/eller förmåga. Bengt Nilsson börjar ovan ett av sina inlägg med "Ni socialliberaler...." Mer behöver kanske inte sägas om det.

  Det mest intressanta med denna diskussion är faktiskt annars att trots att det är fullständigt uppenbart att mycket stora delar av våra skattepengar som används till att köpa varor och tjänster från vanliga vinstdrivande företag så är det bara de relativt få som ägnar sig åt verksamheter som tidigare oftast drevs i offentlig regi som utgör måltavla.

  Om man gör vinst på att driva en skola är det förkastligt, om man gör vinst på att bygga en skola, på att sälja läromedel till en skola, på att sälja mat till en skola så är det helt acceptabelt. Samma skattepengar finansierar förstås men det betyder ingenting eller fattar folk inte att det är samma sak.

  Om man gör vinst på att driva ett sjukhus så är det förkastligt, om man gör vinst på att bygga ett sjukhus, på att sälja utrustning, mediciner eller mat till ett sjukhus då är det helt acceptabelt. Samma skattepengar som finansierar.

  SvaraRadera

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.