Gadgeten innehöll ett fel

20090820

Men några låter sig inspireras

Socialdemokraterna tar fram nationell IT-strategi för skolan: "Vi menar att det är nödvändigt att alla elever har tillgång till bra teknik och inspirerande lärare som använder tekniken på ett bra sätt för att Sverige ska vara väl rustat för framtiden. Socialdemokraterna kommer därför att arbeta fram ett förslag till nationell IT-strategi. En sådan strategi ska bland annat ta upp:

- elevernas tillgång på digitala hjälpmedel
- en nationell organisation som stödjer skolor och samordnar resurser
- nya kunskapsmål för IT i läroplanerna
- förbättrad lärarutbildning och fortbildning för nu verksamma lärare i informations- och kunskapsteknologi.
- digitalisering av fler läromedel "

Kul - nu kommer i alla fall mitt parti ut på banan - en bana som tyvärr lite för länge saknat just den nationella visionen, den som talar om vart vi är på väg. Och vägen bör förstås leda just till "en modern skola för alla elever. Elevernas tillgång till IT och elevernas IT-kunskaper är en central del av detta." precis så som Marie Granlund säger.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.