20101013

Nominering till Stora Kulturbloggpriset

Stora Kulturbloggpriset: "Jag skulle vilja nominera kulturdelen.nu - sannolikt lämpligast i kategorin övrigt.

Motivering: kulturdelen.nu drivs av en ekonomisk förening med fotografer, journalister, webdesigner, grafisk formgivare, tecknare/illustratör med flera och verkar lokalt men med ett innehåll som bär också långt utanför dess geografiska hemvist. kulturdelen.nu tar vid i en tid när traditionella pappersburna medier nedrustar sin bevakning av kulturen."


Technorati Tags:
,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.