Gadgeten innehöll ett fel

20101020

Afghanistan igen

Det är krig – vi måste acceptera det nu: "När detta skrivs har ytterligare två svenska soldater skadats och transporterats till sjukhus här i Afghanistan. Officerarna jag befinner mig med är oroliga för sina kamrater och alla hoppas innerligt att allt ska gå bra.
Men de fortsätter ändå med sitt uppdrag, att försöka få en helikopter att transportera en skadad afghansk soldat till sjukhus.
Det är krig, med allt vad det innebär. Sverige måste acceptera denna realitet, samt börja förstå vad soldaternas uppgift innebär och ge dem den respekt de förtjänar."

Vet inte riktigt varför men Johanne Hildebrandt provocerar mig oerhört. Hon verkar vara urtypen för det jag lite fördomsfullt förknippar med inbäddade journalister - aningslös, kritiklös, ockupationsvänlig, ensidig, distanslös, you name it. Pratar hon någonsin med afghaner - annat än kollaboratörer med ockupationsmakten? Dagens kolumn är inget undantag. Hon attackerar Hans Linde för att han upprepar kravet på ett den svenska insatsen i ockupationen av Afghanistan skall avbrytas bara för att en frivillig svensk soldat dödats. Observera att soldater frivilligt väljer att delta i svenska imperialistiska äventyr, alldeles oavsett om de köpt den propagandabild som insatsen omgärdas med.

Märkligt förresten, om detta vanvördiga, respektlösa, uttalande ursäktas, vilka exemplariska soldater de stupade alltid tycks vara.

Nu är jag förstås av den åsikten att engagemanget i Afghanistan är oursäktligt alldeles oavsett eventuella svenska förluster. Frågan har i själva verket ingenting alls att göra med sådana utan uteslutande med frågan om vår rätt att med våld framtvinga en regim i Afghanistan som är väst(USA)vänlig. Någon sådan rätt har inte USA, Obama eller Sverige. Afghanistans framtid ska avgöras av afghanerna själva.

Ett av skälen till att vi fått den situation i landet som vi nu försöker intervenera i är ju USAs tidigare stöd till SIS, väl beskrivet av Westerholm. Är väl varken första eller sista gången USA begår ödesdigra misstag när det gäller att stödja rörelser i syfte att destabilisera regioner av strategiskt intresse.


Technorati Tags:
, , , , ,


1 kommentar:

Även om det förstås är tillåtet att lämna anonyma kommentarer så uppskattar jag om du anger namn i där för avsett fält.